Replik

Med anledning av artikeln: Psykiatrins personal larmar om arbetsmiljön (10/10)

All heder till Grethe Gabrielsson som ensam vågar, och orkar, gå ut offentligt trots rädslan för repressalier. Strongt! 

Jag önskar att jag själv hade vågat göra samma sak. I många år såg jag människor hamna ute i kylan, bli baktalade och mobbade. Detta skedde i andra delar av verksamheten. Trots otaliga arbetsplatsundersökningar, som gjorts genom åren, med skrämmande resultat som sopats under mattan. 

Landstinget har alltid varit "en skyddad verkstad" där egna regler fått gälla. Det har alltid funnits, och finns, småpåvar som styr med järnhand och gud nåde den som vågar opponera sig. De är så bländande av sin egen fullkomlighet att de tappat verklighetsuppfattningen! Det är sorgligt och skamligt av verksamhetschefen Ola Fritz att inte kliva ur sin uppdiktade verklighet. Jag hoppas att jag aldrig behöver vård där du är chef!