INSÄNDAREN

Hela lekparken på Annelundsgatan är full av avföring från lösspringande katter. Det är en sådan fruktansvärd lukt att det knappt går att passera. Hur ska barnen kunna leka där? Är det Piteå kommun som är tillsynsmyndighet om det är en sanitär olägenhet? Vilket ansvar har Pitebo som är hyresvärd? För kattägarna verkar inte bry sig. Någon måste ta ett ansvar för dessa stackars katter.

Hyresgäst Pitebo

Artikelbild

I våras skrev kommunen svar i samma fråga, länk finns i texten.

.

SVAR DIREKT

När det gäller lösspringande katter är det kommunens och länsstyrelsens föreskrifter man måste förhålla sig till.

Man kan läsa mer under ”Djur och djurhållning” på kommunens hemsida.Kattägare ska bland annat se till att katten inte stör andra och att lösspringande katter är märkta. Det står även att en katt har rätt att röra sig över andra tomter än sin ägares och att det inte anses vara en olägenhet om en eller flera katter förorenar på annans tomt. På samma sida finns vägledning för kattägare om vad man bör göra som kattägare för att undvika störning och även för boende som påverkas av lösspringande katt.

LÄS ÄVEN: Insändaren "Lösa katter upprör" med svar från kommunens miljöinspektörer.

Länsstyrelsen är den myndighet som handlägger ärenden som gäller lagen om tillsyn över katter och hundar. Man ska vända sig till dem om man anser att tillsynen inte fungerar.

Pitebo måste också förhålla sig till samma föreskrifter och kan inte reglera till exempel antal katter i en bostad efter egna regler.

Vi uppmanar kattägare att ha uppsyn över sin katt i den utsträckning det går. Att märka katten med halsband, öronmärkning eller dylikt.

För att kunna säkerställa att katten inte stör andra bör man som kattägare ha en dialog med boende i bostadsområdet och också vidta åtgärder om katten upplevs störande.

En hyresgäst som bor hos Pitebo och som upplever problem med katter kan ta kontakt med sin bovärd som kan bedöma om Pitebo kan agera i den specifika situationen.

Ett problem är dock att eftersom katter kan röra sig över stora områden är det många katter som inte ägs av Pitebos hyresgäster och det försvårar möjligheten att agera.

Maria Sandström

Pitebo AB