INSÄNDAREN

Hur ska vi komma tillrätta med dessa lösspringande katter på Annelund i Piteå? Katterna hoppar på bilarna, gör sina behov på bland annat utemöbler, grillar, utanför ytterdörrarna, barnens sandlådor, garagen med mera. Många har till exempel allergier.

Och när det är vinter och kallt så försöker dessa stakars katter att komma in med våld för att de fryser och förmodligen inte får tillräkligt med mat. Jag har varit i kontakt med fastighetsägaren Pitebo som inte vill ta något ansvar. Detsamma gäller Piteå kommun. Är det jag som privatperson som ska betala denna skadegörelse på min nya bil med mera?

Artikelbild

Hyresgäst hos Pitebo

SVAR DIREKT

Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun har tillsyn över efterlevnaden av Miljöbalkens regler. I miljöbalken sägs att alla människor inklusive djurägare är skyldiga att se till att man inte orsakar olägenhet för andra människors hälsa eller miljön. På det sätt katter hålls i tätort idag är det svårt att utöva tillsyn över problem orsakade av katter då många katter är omärkta och rör sig över stora områden där de kan orsaka olägenhet.

Det är enligt rättsfall i Sverige fastighetsägarens eller den boendes uppgift att freda sig från att en katt tränger sig in i hus, ligger på sittdynor, gör skador på egendom eller orsakar avföring i sandlådor etcetera. Fastighetsägaren får själv överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten från passerande katter.

Oftast krävs det störningar från ett större antal katter för att räknas som en olägenhet.

Katter utomhus vintertid kan i grunden vara ett djurskyddsproblem. Katterna vill in i värme och hitta mat. Länsstyrelsen är den myndighet man vänder sig till när man befarar att djur far illa av djurskyddsskäl.

Katter som är förvildade är ursprungligen tamkatter som av någon anledning övergivits eller rymt. Herrelösa katter får fångas in och lämnas till polismyndigheten som hittegods. Om du är helt säker på att en katt är herrelös får den avlivas av den som har jakträttighet på fastigheten. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd från polisen.

TIPS TILL KATTÄGARE OCH BERÖRDA

Uppmaning till kattägare:

* Visa respekt för dina grannar och för dialog med dem för att undvika osämja. Uppmana dem att kontakta dig om katten ställer till med något samt fråga vad de tycker om att din katt går fri.

* Kastrera din katt, den slutar att markera revir och håller sig hemma mer. Detta gör också att vi får färre oönskade katter.

* Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Kom ihåg att det krävs tillstånd för att hålla tio katter eller mer om de är äldre än 12 månader.

* Märk katten genom att förse den med ett halsband med kontaktuppgifter. Katter kan även märkas med identifieringsnummer i örat hos veterinär. Märkning kan förhindra att din katt råkar illa ut, bedöms den som övergiven riskerar den att avlivas.

* Om katten är van att gå på låda inomhus ställ gärna en kattlåda utomhus också, det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.

* Vill du vara på den säkra sidan, håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer.

* Om katten hålls inomhus, tänk då på att den ska ha tillgång till miljöberikning såsom upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa, gömställen samt kattlåda.

Freda dig mot oönskade katter:

* Om katten förorenar på olämpliga platser finns preparat du kan köpa i handeln som ”skrämmer” katten.

* I handeln finns ”kattskrämmor” som avger en signal som skrämmer bort katter, men inte uppfattas av det mänskliga örat.

* Spruta/kasta vatten på katten om den kommer in på tomten. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då denna kan orsaka allvarliga skador på katten!

* Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår och/eller kattavföring på sig.

* Förse sandlådor med lock.

* Förse dörrar och fönster som du önskar hålla öppna med nät.

* Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsakerna.

* Om du bor i en förening kan ni gemensamt vidta åtgärder. En större förening kan eventuellt förhandla till sig rabatt på kastrering till dess medlemmars katter.

Ulf Isaksson

Marlene Sjölund

Miljöinspektör

Miljö- och Hälsoskydd

Samhällsbyggnad