Prissättningen av två planerade tomter på Näsudden är en märklig historia.

Majoritetsstyret vill att tomtpriset för två nya fritidstomter i form av avstyckningar från kommunägda Öjebyn 7:37 skall fastställas till 700 000 kronor vardera. Dessa skall gå till kommunens tomtkö för fritidstomter.

Tomtkö är en spekulationsföreteelse där endast de som varit smarta, förutseende och boende i Piteå sedan lång tid och placerat sig själva eller sina barn i kön har möjlighet att få tillgång till attraktiva tomter. Nyinflyttade har ingen chans. Det är en passerad historisk företeelse som kom till för att mindre bemedlade skulle få tillgång till tomt och kunna bygga sig en villa eller ett fritidshus.

Artikelbild

Piteå-Tidningen, 22 juni 2018.

Kommunen skall inte syssla med spekulationsaffärer. När kommunen vill sälja en tomt så skall den ut på öppna marknaden med budgivning och förbehåll att tomten skall bebyggas inom till exempel ett år.

MED ANLEDNING AV: "Tomtförsäljning framskjuten efter debatt"

LÄS ÄVEN: "Villa Näsudden ska styckas av"

Moderaterna vill att kommunen skall prata med närliggande markägaren Wikstens, som uttryckt önskemål om att få byta sin mark mot dessa två tomter. Kommunen skulle då få möjlighet att få fram ett tiotal fritidstomter istället för dessa två. Det skulle kunna vara en bättre affär för kommunen anser Moderaterna. Detta är också en spekulationsaffär. Ingen vet vad intresset och värdet på dessa tomter är om två–tre år.

Tjänstemän har sedan 2014 arbetat med ärendet och kommit med ett förslag vad man kan göra med denna fastighet: Två tomter enligt ovan till tomtkön, en tredje tomt till öppna marknaden.

VA-anslutningar till de två tomterna har redan betalts till en kostnad av 200 000 kronor. VA-slutning med mera till den tredje tomten har sedan tidigare erlagts med 264 000 kronor. Att betala och utföra anslutningar till VA innan beslut är fattat om detta är helt förkastligt.

Det har inte fattats något politiskt beslut i kommunfullmäktige att fastigheten Öjebyn 7:37 skall säljas. Inte heller att fastigheten skall delas i tre tomter. Inte heller har man haft kontakt med den fastighetsägare som äger marken mot stranden så tomtgränserna är där helt oklara. Värderingen gjordes 2016 av en mäklarfirma som majoritetsstyret har stort förtroende för.

Det är ofta så att när fastigheter säljs på öppna marknaden så har mäklarfirman satt priset för lågt så vårt förtroende för mäklarfirmor är inte så stort. Vi vill därför ha en ny oberoende värdering.

När kommunen vill sälja en fastighet är det minst spekulation om den läggs ut på öppna marknaden.Av dessa anledningar röstade vi för att en ny värdering måste göras med kompletterande utredning. Vi tycker dessutom att partier som vill att kommunen skall ägna sig åt spekulation eller vill favorisera enskilda medborgare inte är så lämpliga att ha med i kommunfullmäktige.

Anders Nordin (SLP)