När Vänsterpartiet övertog ledningen av skolan i Arvidsjaur var Arvidsjaur nummer ett på rankinglistan. Nu visar SKL:s senaste jämförelse för grundskolan att Arvidsjaur är på plats 288 av 290. Hemskt! Inte ett ord om detta på kommunens hemsida, varför inte?

Det måste vara pinsamt för Vänsterns företrädare – att ha lyckats åstadkomma detta pinsamma ras i rankningen. Det är att svenskt bottenrekord. Ingen annan kommun har fallit så hårt och så fort. Det är ofattbart hur man lyckades slå sönder skolan på så kort tid.

Många rikspolitiker har hotat med att staten måste överta urusla skolor. Det hotet har säkerligen främst varit riktat mot friskolor. När nu en kommunal skola, utan minsta konkurrens från någon friskola, har totalt misslyckats då måste man låta staten överta ansvaret.

Artikelbild

| När nu en kommunal skola, utan minsta konkurrens från någon friskola, har totalt misslyckats då måste man låta staten överta ansvaret, tycker insändarskribenten bakom signaturen "Skolkatastrofen i Arvidsjaur"

När nedgången inleddes i Arvidsjaur var det många som internt larmade högsta ledningen, tyvärr utan minsta gehör.

Därefter började den ena efter den andra att försiktigt påpeka i sociala medier att nu måste det bli ett stopp på vanstyret.

Resultatet blev att ordföranden i överlägsen ton närmast snäste av alla som såg till skolans och elevernas bästa. Ordföranden skulle givetvis i stället ha anmält missförhållandena till kommunstyrelsen och initierat ett kommande avsked enligt alla konstens regler. Då hade hon sparat in över tre miljoner till kommunen. Nu tog hon inte sitt ansvar.

Efter flera års misskötsel sprack det hela till slut. En dyr skolgenomlysning kom fram till det alla redan visste. Resultatet blev att skolchefen närmast i panik fick sparken. S-politikerna i nämnden trädde fram, vilket medförde att ordföranden avgick. Förtroendet var förbrukat.

Artikelbild

| Britt-Inger Hedman (V) (Arkivbild)

Men konstigt nog kan man se att samma person sitter kvar i bland annat kommunstyrelsen. Det viktigaste för Arvidsjaur just nu är att kraftfullt rehabilitera skolan – då måste den tidigare skolordföranden och övriga som har ansvarat för skolans kraschlandning lämna alla sina politiska uppdrag. Förtroendet är som sagt förbrukat.

”Skolkatastrofen i Arvidsjaur”

.

SVAR DIREKT

De fyra första åren när jag var ordförande låg vi högt i SKL:s ranking. Vi blev till och med bästa skolkommun två år i rad i Lärarförbundets ranking. Därefter sjönk resultatet vilket nämnden inte struntade i. Ett system för systematiskt kvalitetsarbete infördes och följer nämndens årshjul. Ett enigt mål är att alla elever ska nå målet minst godkänt i alla ämnen i år 9. Jag lämnade mitt uppdrag i juni i fjol och har som du förstår inte satt mig in i årets resultat och kan kommentera det.

Du anser att jag ”slagit sönder” skolan i Arvidsjaur. Du tillmäter mig väldigt mycket om du på allvar tror att jag haft den makten. V har ingen majoritet och en ordförande i en nämnd väldigt lite makt. Vi har ett system med fritidspolitiker, det vill säga de har civila arbeten och är lediga de timmar de är i tjänst. Ordförande tjänstgör 8 timmar i veckan. Den tiden ska hen läsa in och hålla sig uppdaterad med vad som händer, delta på träffar, träffa medborgare med mera. Skolan är inte sönderslagen. Det mesta i skolan fungerar väldigt bra.

Nämndernas protokoll delges när de är justerade till alla kommunstyrelsens ledamöter. De är således alltid uppdaterade och vet väl vad som är beslutat. De kontaktar nämndens ordförande eller ledamot om det finns ytterligare frågor. Det är inget hemlighetsmakeri.

Du tycker att jag och alla övriga politiker som haft ansvar över det dåliga resultatet i år 9 ska lämna alla våra politiska uppdrag. Det tycker inte jag. Kommunal nämnder är kollektivt ansvariga. Alla ledamöter ska vara aktiva och drivande. Min uppfattning är att de ledamöter som sitter i Bun, oavsett parti, har en bra kompetens och är duktiga. Det skulle vara en stor förlust för vår kommun om de skulle försvinna. Nu är det tack och lov så att det är partierna och inte en anonym insändarskribent som beslutar vilka som ska ha förtroendeuppdrag.

Om genomlysningen säger du att de kom fram till vad alla redan visste! Jag vet inte alls vad du menar. Buns utskott beslutade om en genomlysning men ansvaret övertogs av KF:s presidium. Hur arbetet sedan gick till kan vi ha olika uppfattningar om. Min reflektion är i alla fall att det blev märkligt att Bun inte ägde frågan men skulle komma med svaren. Bun fick inte tillgång till något material utöver det som presenterades alla.

Du påstår att jag fått många larm från verksamheten. Jag vet vad jag fått från verksamheten. Det vet inte du. Att jag i sociala medier i överlägsen ton snäst åt folk stämmer inte. Jag beter mig inte så i sociala medier. Avskedet av skolchefen skedde utan giltiga skäl. Att begå sådana misstag blir självklart mycket kostsamt. Det är ett ansvar som inte ligger på Bun utan på KSAU. Jag fick överhuvudtaget inte någon information om avskedet förrän efteråt.

Min förhoppning är att Bun ska lyckas i sitt arbete och att Arvidsjaur åter ska ligga högt i SKL:s mätningar dock är det viktigt att ta till sig SKL:s lilla observandum. I en liten kommun med få elever måste resultatet tas med viss reservation. I Arvidsjaur är det runt 65 elever i varje årskull. Att titta på procent kan därför bli missvisande.

Britt-Inger Hedman (V)