Från och med skolstarten portas mobiltelefoner från franska låg-, mellan- och högstadieskolor. Ett utmärkt initiativ som även Sverige riksdag bör följa. Piteå kommun bör göra likadant.

Varje dag 2015 spenderade en genomsnittlig person i Sverige 4,7 timmar framför sin mobiltelefon.

Det finns numera många rapporter som visar att människor blir stressade av att ständigt vara uppkopplade till mobilen. Det gäller även unga i skolan.

Artikelbild

| 2015 påpekade vi i en motion att flera skolor i Piteå använde sig av kontraproduktiva anti-mobbningsmetoder efter en rapport från Skolverket. Man till och med stimulerade och stödde mobbing med de metoder som vissa skolor använde. Allt enligt Skolverket.

Kränkningar och påhopp sker väldigt ofta över mobilen. Både under och efter skoltid. SLP lade därför en motion i februari 2016 om införande av totalt mobilförbud i skolorna om inte läraren ansåg det nödvändigt för undervisningen. Detta för att skolan skall vara en fredad zon från kränkningar.

Motionen avslogs och man överlät detta till att varje rektor skulle bestämma om mobilförbud skulle gälla.

2015 påpekade vi i en motion att flera skolor i Piteå använde sig av kontraproduktiva anti-mobbningsmetoder efter en rapport från Skolverket. Man till och med stimulerade och stödde mobbing med de metoder som vissa skolor använde. Allt enligt Skolverket.

Det är rektor som ansvarar för anti-mobbningsprogrammen. Vi ville att man endast skulle använda metoder som godkänts av Skolverket.

Om man efter detta fortsatt med felaktiga metoder har vi i dagsläget ingen kunskap om.

Kunskapen hos vissa rektorer om mobbning och mobilanvändning kan därför betraktas som tveksam.

Petra Fojtikova (SLP)

ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Anders Nordin (SLP)

ledamot kommunfullmäktige

Leon Bollerup (SLP)

ledamot Barn- och utbildningsnämnden