Jag läste i Piteå-Tidningen att 40-talet asylsökande flyktingungdomar som råkat fylla 18 eller fått åldern uppskrivet till 18 nekas gymnasieutbildning här i Piteå samtidigt som detta skulle öka deras chanser till jobb och därmed uppehållstillstånd. I samma tidning kan man tillexempel läsa om att 80 procent av dem som går ut Fordons- och transportprogrammet får jobb. (Debattartikeln: Framtiden är i transportbranschen 17/2, reds anm.)

Med anledning av: ”Asylsökande nekas gymnasieplats i Piteå”

”Migrationsverket ska ta sitt ansvar”

”Skellefteå bekostar gymnasieutbildning”

Ruth Rahkola säger att gymnasieutbildningen inte skulle öka deras chanser till uppehållstillstånd, men eftersom vi vet att fullföljt gymnasium ökar chanserna att få jobb, skulle detta också givetvis öka chanserna till uppehållstillstånd.

Formellt är inte kommunen skyldig att ordna utbildning för dem som fyllt 18, men Skellefteå kommun ser dessa ungdomar som en resurs och bekostar ungdomarnas utbildning.

Visst bör Migrationsverket ta sitt ansvar, men vi bör i vår rika kommun kunna visa solidaritet och medkänsla samt få fram pengarna som behövs med eller utan Migrationsverkets hjälp.

En paradox i samma tidning: Piteå kommun satsar mycket pengar på kampanjen ”Hemlängtan” och vill att folk ska återvända hit och bosätta sig här. Ett mål för kommunen är ju att vi ska bli fler.

Lovvärt, javisst, men här har vi redan ungdomar som inget annat vill än att få stanna, utbilda sig och göra rätt för sig. Så kanske man kunde använda en del pengar på dessa ungdomar?! Låt oss i Piteå kommun vara lika empatiska och framåtsträvande som Skellefteå!

Jag tar gärna emot svar från ansvariga politiker i kommunstyrelsen, BUN mm om hur man tänkt lösa situationen för de ovannämnda ungdomarna.

Irene Danielsson