Det var med stor tillförsikt jag öppnade dagens tidning för att läsa den nya givens ”Åsikt”, men tyvärr så blev besvikelsen det som tog överhanden när jag läste den första insändaren, av André Bengtsson.

.

MED ANLEDNING AV: Insändaren ”När rasismen blir norm har vi tappat bort oss” av André Bengtsson.

Artikelbild

| Anne-Christine Esberg (SD) kandidat till kommunfullmäktige i Piteå

.

Denna insändare är så fylld av hat och historielösa anklagelser är inte något jag gärna vill/brukar besvara, men tyvärr så tycker jag att Bengtssons inlägg i den politiska debatten inte kan få stå oemotsagd.

Detta då den visar på Bengtssons hatiska rädsla för SD och hans totala okunskap om Sveriges och sitt eget partis historia. I stället för att berätta om sina egna planer i politiken ägnar han sig åt att misskreditera andra partier.

Bland annat får man intrycket av att Bengtsson menar att andra partier vill att förtryck och segregering ska bli ”normalt”. Liksom att dessa vill ta bort rätten till påverkan och att de dessutom har mage att syssla med falska nyheter, så kallade ”nättroll”.

Det är alldeles uppenbart att Bengtsson inte alltid hänger med i vad som händer i det politiska Sverige då han inte vet att de segregerade områdena, Fittja, Rinkeby, Husby, Rosengård med flera fanns och hade byggts av och med socialdemokratiska regeringars godkännande, långt innan SD:s tillkomst.

I likhet med Bengtssons påståenden om falska nyheter och den demokratiska rätten att påverka. Där har han verkligen missat att det var ett par personer anställda på Socialdemokraternas partikansli som stod för ”nättrollen” (jan 2018), liksom förslaget att förbjuda allmänheten att ta del av allmänna handlingar har Bengtsson ”missat” att detta förslag kom från sittande regering, men röstades som väl var ner av övriga riksdagen.

Jag tillhör de som tycker att det är bra att människor engagerar sig i politiken, men Bengtsson, om man vill bli tagen på allvar bör man försöka hålla sig till verkligheten och framför allt kunna sin egen historia lite bättre.

Att SD startades av en före detta nazist är inget som vi varken framhåller eller försöker tysta ner. Det tillhör det förflutna och är inget vi idag kan gör något åt.

Att Sverige under andra världskrigets socialdemokratiska regering hade både arbetsläger och koncentrationsläger låtsas Bengtsson inte om. Vilket jag tycker är ytterst beklagligt.

Jag anser att vi måste känna till vår historia för att kunna möta framtiden så därför rekommenderar jag André Bengtsson och andra intresserade att läsa ”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”, av Berglund/Sennerteg eller varför inte läsa piteborna Kieri/Sundströms bok ”Första arbetskompaniet Storsien”.

En annan nyttig erfarenhet för Bengtsson skulle nog vara att ta del av den svenska rasbiologiska forskningen som bedrevs under 20- till 60-talet i Sverige, under beskydd av dåvarande regering med stöd av Högern, och som exporterades till Tyskland där Hitler och hans anhang villigt och glatt tog till sig svenskarnas åsikter om rasernas olikheter.

Hur detta utvecklades hoppas jag Bengtsson vet och tar avstånd från denna smutsiga hantering utan att blanda in andra icke medverkande partier.

Till sist vill jag bara tillägga att jag mer än gärna diskuterar realpolitiska frågor som rör oss Pitebor om du bara i fortsättningen kan lägga bort ditt räddhågade och starkt genomsyrade hat, till förmån för realismen och förnuftet.