Med anledning av: insändaren ”Fler bluffartiklar om klimatet” publicerad 8 februari.

Orvo Hannlöv (SD) skriver ånyå en starkt skeptisk insändare mot det som han kallar ”skrämselpropaganda” och bluffartiklar om klimatförändringen och dess orsaker.

Orvo bekräftar därmed illustrativt nyligen redovisade forskarrön att de så kallade ”klimatskeptikerna”, som hävdar att forskningen om klimatförändringen är bluff och att ökad CO2-halt bara är bra för världen, till stor del utgörs av anhängare av högerextrema rörelser eller är del av kolutvinningsindustrin.

Ett nytt forskningscentra med forskare från hela världen har startats i Sverige för att studera vad som ligger bakom det nästan religiöst fanatiska drivkraft bakom dessa klimatskeptiker och lobbyorganisationer som ”Klimatsans”, Skockholmsgruppen” med flera och deras starka faktaresistans.

Hannlöv lär väl anse SVT:s Vetenskapens Värd senaste två inslag om klimatförändringarna och dess orsak vara propaganda och alla forskare som uttalar sig i programmet vara ”köpta”.

På samma sätt lär han inte tro mig och mina egna observationer från tre forskningsresor till Antarktis där jag tagit del av olika forskares resultat och bekymmer om utvecklingen.

Redan 1994 när jag deltog på Tundraekologi-expeditionen längs Nordostpassagen i Arktis var forskare bekymrade för den smältande permafrosten vi såg överallt.

Ola Skinnamo kunde 15 år senare segla Nordostpassagen isfritt där vi behövde hjälp av atomisbrytare för att komma fram. Redan 1983 när jag tillbringade en vår vid Abisko forskningsstation var en botanikprofessor bekymrad över vad han såg av förändringar i växtligheten på våra fjäll.

Även under mina resor till Nepal 1997-2003 med turister och studenter fick jag av bergsbefolkningen i Himalaya höra deras bekymmer för smältande glaciärer och minskade vattenflöden från bergen.

Jag deltog i IPY-konferensen (International Polar Year) i Oslo 2010 där över 2000 forskare från en mängd olika forskningsfält redovisade sina resultat från polartrakterna och deras resultat gjorde mig riktigt bekymrad.

Allt detta avvisar Orvo Hannlöv som miljöfanatiker och sagor, som obevisat och överdrivet, och framför sina egna ”bevis” för att allt är OK.

Om Hannlöv officiellt representerar SD i sina åsikter blir jag mörkrädd att ha ett sådant faktaresistent parti i riksdagen.

Forskning har visat att mindre än 2 procent av svenskarna är skeptiska till människans påverkan på klimatet och att dessa skeptiker ofta utgörs av äldre herrar på högerkanten.

Orvo ställer i sin insändare resurser för äldre- och sjukvård mot insatser mot klimatförsämringen, på samma sätt som SD sätter sjukvård och pensionärer mot invandring. Tragiskt.