Insändare Den 24:e augusti är ingen vanlig dag, i alla fall inte för Moderatkvinnorna. Just denna lördag syntes moderata kvinnor på gator och torg lite varstans i Sverige, i Norrbotten närmare bestämt på Skördemarknaden i Boden.

Varför samlas vi till en sådan gemensam dag i hela riket och är det verkligen nödvändigt att organisera sig i ett parti som en "intressegrupp" (läs kvinnor) i dagens Sverige? Det finns ett väldigt enkelt svar: JA!

Jämställdhet är en frihetsfråga som berör såväl kvinnor som män. Men även om vi har gjort stora framsteg i jämställdhetsarbetet så finns det ingen anledning att sätta sig till ro. Att lyfta jämställdhetsfrågor är ett evighetsarbete, ett projekt som ständigt behöver näring, förnyelse, reflexion och – framförallt – samhällets uppmärksamhet!

I år har vi valt att nationellt fokusera på den utsatthet som har uppstått genom att sexualbrottsligheten har ökat så oerhört markant i vårt land och hur den ska bekämpas.

Vi vill påminna om att i den senaste nationella trygghetsundersökningen har framförts att nästan 40 procent av de tillfrågade kvinnorna känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel och att nästan lika många väljer en annan väg eller ett annat färdsätt hem på grund av oron. 40 procent!

Vi Moderater, kvinnor som män, vill skärpa minimistraffet för våldtäkt av normalgraden från 2 till 3 års fängelse, vi vill ha fler poliser och utökade utredningsresurser, snabbare utredningar av sexualbrott, underlätta utvisning ur landet i de fall gärningsmannen saknar svenskt medborgarskap, fler övervakningskameror i det offentliga rummet och slopad preskriptionstid för våldtäkt.

Moderatkvinnorna kampanjade i helgen för att vi ville uppmärksamma de alarmerande siffror som trygghetsundersökningen visar svart på vitt:

Under tiden 2006–2017 har procentandelen av kvinnor som blev utsatta för sexualbrott ökat från 2,5 till 10,7 procent och för män från 0,4 till 1,6 procent!

Just på Moderatkvinnornas dag vill vi också påminna om att varje siffra i statistiken motsvarar ofattbart lidande, oro och ett öronbedövande skrik efter åtgärdar. Jämställdhet är en frihetsfråga – det är tryggheten med!