Insändare Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Ett viktigt val då beslut i parlamentet direkt påverkar vår vardag. Till exempel när det gäller arbetsmiljö.

Socialdemokraterna går till val på att kräva skarpare lagstiftning på arbetsmiljöområdet så att människor inte ska dö av sina jobb.

Socialdemokraterna vill att EU stärker sitt arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden, utsättas för livsfaror på jobbet eller ha svårt att hävda sin rätt gentemot företag som utnyttjar sin arbetskraft och struntar i regler och lagar. Vi vill se starkare regler för en bra arbetsmiljö. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att kunna arbeta längre utan risk för ohälsa. I EU ska vi inte konkurrera med dåliga arbetsvillkor, varken i form av löner, arbetsmiljö eller andra villkor.

Detta är självklarheter för oss socialdemokrater medan Moderater och Sverigedemokrater gång på gång har agerat och röstat mot förslag för att stärka arbetsrätt och arbetsmiljö.

Den 26 maj väljer du. Rösta på Socialdemokraterna!