DEBATT Kulturen är en drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal och debatt. Genom kulturen uttrycker vi åsikter och upptäcker nya tankar, idéer och perspektiv. En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande, spännande och demokratiskt samhälle. Kulturen är en viktig del av välfärden.

En socialdemokratisk kulturpolitik tar sin utgångspunkt i övertygelsen att konsten har ett eget värde. Den bygger på övertygelsen att alla människor är kreativa och att samhället ska tillvarata och ge alla möjlighet att utveckla denna kreativa potential. Särskilt viktigt är det att stödja barn och ungas skaparkraft. Alla barn och unga ska ha tillgång till ett rikt kulturliv med möjlighet till egna upplevelser och skapande.

Vår kulturpolitik utgår också från ett kulturbegrepp som tar samtliga medborgares erfarenheter och förhoppningar på allvar. Vi ser olikheter som en rikedom och skillnader som något kulturellt produktivt.

Artikelbild

| Ann-Katrine Sämfors (S)

Vi vill att alla i Piteå ska få möjlighet att komma i kontakt med konstnärliga verksamheter. Delaktighet och tillgänglighet är centrala värden. Det är en självklarhet att Piteås kulturinstitutioner är öppna och välkomnande för alla.

I Piteå har vi Musik- och dansskolan, vi har Kaleido med konsthall, spännande utställningar och en skapande verkstad kompletterat med en scen där unga kan framföra musik, dramatisera och läsa poesi med mera. Vi har Regnbågsteatern och Teater Vilja. Vi har musikklasser på grundskolenivå. På gymnasiet finns det este­tiska programmet med inriktningarna musik, dans, bild och formgivning samt estetik och media. I våra förskolor arbetas framgångsrikt med barns kreativitet och skapande förmåga.

Piteåungdomar finns med i Norrbottensmusikens olika körer och orkestrar med ungdomsinriktning. En ny förening har bildats, Piteå-Älvsbyn orkesterförening med satsning på möjligheter för unga musiker att få spela och framträda.

Piteå kommun är tillsammans med regionen en aktiv part i Norrbottensmusiken och Dans i Nord. Norrbotten NEO har Acusticum som sin hemmascen och Dans i skolan har sitt säte i Piteå.

Artikelbild

| Anders Lundkvist (S)

Vi har Acusticum som är ett internationellt erkänt konserthus med en världsunik orgel. Festspelen i Piteå har just avslutats med ett stort antal varierade akter för olika musiksmaker och med en särskild akt för barn. Acusticum har varit navet i konsertserien.

Piteå museum bedriver en spännande verksamhet med kulturmiljövård, pedagogisk verksamhet, utställningar och uppskattade stadsvandringar. I sommar kan vi besöka fiskarstugan och lyssna till historia och kulturhistoria. Vi har ett båtmuseum med intressanta utställningar kring Piteås sjöfartshistoria. Vi har många spännande kulturhistoriska miljöer exempelvis Svensbyliden, Ottergården, Karlberg samt hembygdsgårdar, allmänna samlingslokaler där människor kan dela med sig av sina livsberättelser och bidra till att vårt kulturarv lever vidare.

En stor del av folkbildningsverksamheten i Piteå utgörs av kulturverksamhet. Det sjungs i kör, spelas i rockband, det målas, skulptureras, dansas och studeras främmande språk.

Piteås bibliotek med bokbuss har en levande kulturverksamhet med bokprat, utställningar och föreläsningar. Inte minst denna sommar, med fokus på barnverksamhet.

Sammantaget har Piteå ett väl utvecklat kulturliv men som ständigt måste utvecklas och förnyas i takt med hela samhället. Och vi behöver bli ännu bättre på att föra en dialog med civilsamhälle och enskilda kulturarbetare/utövare. Därför har vi påbörjat att ta fram ett utkast till en kulturpolitisk strategi. Med gemensamma krafter kan vi fortsätta utveckla Piteå som en attraktiv kommun där kulturen utgör en drivkraft för demokrati, insikt och engagemang, grunden för ett aktivt samhällsdeltagande.

Ann-Katrine Sämfors (S)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Anders Lundkvist (S)

Kommunstyrelsens vice ordförande