INSÄNDARE Stefan Löfven säger: ”Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.”

Visst låter Stefan Löfvens ledord fint, omtänksamt och klokt?

Men varför upplever man då som sjuk i dagens samhälle, att klyftan mellan sjuk och frisk ökar?

Att synen på sjuka ifrågasätts och man blir utestängd från samhället?

Att reglerna om hjälp från försäkringskassan inte ger trygghet, utan precis tvärtom, oro och ångest?

Hur kan man tycka att man ger trygghet i nuet när osäkerheten för de sjukas inkomst ständigt gör sig påmind?

För sjuka är tryggheten i vårt lands försäkringskassa och regering bortblåst. Oron som fyller de sjukas tankar och bröst gör dem sömnlösa på nätterna, ångesten blir påtaglig och känslan av misstro är kränkande.

.

"Jag kan inte se sambandet mellan de sjukas situation och Stefan Löfvens, Annica Strandhälls och socialdemokraternas fina ledord"

.

Det är inte svårt förstå att avslagen rätt till sjukpenning inte göra de sjuka friskare utan precis tvärtom.

Hur kan man tycka, att låta sjuka stå utan ersättning som gör deras mående sämre, är att investerar i människor?

Svara mig, någon som vet? För jag kan inte se sambandet mellan de sjukas situation och Stefan Löfvens, Annica Strandhälls och socialdemokraternas fina ledord.

Nu har man flertaliga gånger vänt sig till försäkringskassan med kritik över hur de bedömer sjukintyg, de påstås bara följa de lagar och regler som finns. Tycker nu det är dags för regeringen och socialdemokraterna, att ta sitt ansvar och se över regelverket för bedömning av sjukintygen.

Att nya prognoser visar att sjukantalet har minskat sista månaderna, är ett spel för gallerian, att antalet minskat på pappret, handlar endast om att de sjuka, som tidigare haft rätt till sjukpenning, nu inte längre har det. Så inse verkligheten istället, de sjuka är fortfarande sjuka trots att statistiken påstår att de är friska.

Utifrån de ledord socialdemokratin så fint skriver, med Stefan Löfven och Annika Strandhäll i spetsen, känner jag mig INTE mer trygg i samhället och INTE heller mer förstådd när man drabbas av sjukdom. Socialdemokraternas ledord stämmer inte med verkligheten!

Så till ansvariga inom regering och socialdemokratin, varför ändrar ni inte lagen som styr sjukersättningen och som försäkringskassan följer slaviskt? Jag önskar inte min värsta fiende att drabbas av sjukdom som gör en arbetsoförmögen. Sjukdomar läker inte och man blir inte mer arbetsför bara för att försäkringskassan styrs av våra trångsynta lagar.

Aldrig mer Socialdemokrat!