Regeringens digitaliseringsstrategi, vars övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ställer stora krav på samhällets institutioner men även på den enskilde medborgaren. Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet visar att den äldre befolkningen känner sig mindre delaktiga på nätet.

Ett problem är att när det digitala känns så svårt kan man tappa självförtroende, vilket ibland leder till att man tar avstånd helt. Ett begränsat socialt nätverk kan också vara ett problem. För den som exempelvis är ensamstående och inte har familj i närheten kan det vara svårare att få hjälp med det digitala.

Här har biblioteket en viktig uppgift att fylla. I dag får bibliotekspersonalen dagligen svara på digitala frågor som inte rör bibliotekets egna e-tjänster och upplevelsen är att behovet av den här hjälpen ökar. Biblioteket har alltid varit en del i det livslånga lärandet och det arbetet har allt mer kommit att handla om att hjälpa medborgarna att navigera i det nya digitala samhället. Biblioteket arbetar i dag med kostnadsfri bokningsbar personlig hjälp, aktiviteter under de nationella kampanjveckorna All Digital Week och E-medborgarveckan. På biblioteket kan man även låna datorer och surfplattor.

Så till Rolf och alla andra som tycker att det digitala känns svårt vill vi säga; Hjärtligt välkomna till biblioteket, vi hjälper er gärna!