Inblick I gårdagens tidning publicerade vi en insändare, där skribenten bett om ett svar från kommunalrådet Anders Lundkvist. I dag kommer det svaret från Lundkvist, och det är längre än själva insändaren.

Allt egentligen helt emot den policy Åsikt har.

Policyn säger att Svar direkt ska publiceras samtidigt som själva insändaren och ska heller inte vara längre än den. Dagens publicering är alltså ett avsteg från våra egna regler.

Orsaken är enkel. Anders Lundkvist fick en deadline för att svara på insändaren satt till tisdag klockan 15.00 och när jag inte fått något svar innan dess publicerades insändaren med en notering om detta.

Problemet var bara att Lundkvist hade svarat, men mejlet har inte nått fram. Därför gör jag nu ett avsteg från PT:s policy.

I veckan har annars allt från skogsbränder till barnäktenskap, från skolbesparingar till semmelfika och robotar lockat läsarna att ta till pennan – eller snarare tangentbordet, kanske.

Många har också kommenterat både artiklar och insändare/debattinlägg på webben och det är minst lika kul. Fortsätt skriva.

Och Trevlig helg, alla!