Nu är Håkan Johansson (M) i gång igen.

I en alldeles utmärkt insändare, undertecknad av ”Inte längre Moderat kommunalt”, i PT för en tid sedan påtalades att Håkan Johansson nog är kommunens gnälligaste politiker. Att han fick med sig övrig opposition i kritiken mot matavtalet är tyvärr ett underbetyg för övrig opposition i Piteå kommun.

Jag stödjer inte de rödgröna i allmänhet, men just i frågan om matavtalet gör jag det. Det främjar, på ett balanserat sätt, ambitionen att få kommunerna att samarbeta för att kunna utvecklas.

Matavtalet är uppenbarligen ett rött skynke för Håkan Johansson. Juridisk expertis har rådfrågats och anser att matavtalet inte står i strid mot lagen om offentlig upphandling. Att den rådfrågade juristen inte kan gå ed på matavtalet är lagligt är ju en vinkling av Håkan Johansson som måste betraktas som ”snömos”.

Han har inte kunskap om innebörden av en jurists rådgivning. Ingen rådgivande jurist kan gå ed på att gjord bedömning är riktig. Detta kan bara prövas i rättslig instans. Oppositionen kan väl inte mena att detta är nästa steg? Att Håkan Johansson kan tänka sig det är nog möjligt men om den övriga oppositionen vill medverka till detta riskerar den nog att tappa sina fåtal väljare vid nästa kommunavtal.

Det krypskytte som oppositionen som nu bedriver mot matavtalet riskerar att det planerade samarbetet mellan Piteå och Luleå spricker. Om detta sker kommer det att bli oerhört svårt att få till stånd andra samarbeten i framtiden. Är det vad oppositionen egentligen vill?

Oppositionen bör ta sig samman och förklara för oss väljare hur ni vill att Piteå kommun skall utvecklas istället för att ägna sig åt snuttifiering i sin oppositionsroll. Det kan ju inte vara så, som Håkan Johansson slår sig för bröstet för, att det räcker att Moderaterna minsann har fått igenom bättre öppettider för återvinningsstationen vid Bredviksberget.