Med jämna mellanrum diskuteras Bondökanalen på insändarsidan i PT. Senaste veckor har det blandats friskt med påståenden samt felaktiga och obegripliga slutsatser kring Bondökanalen, Bondöhamnen, Lindbäcks fabrik och Haraholmshamnen.

.

Med anledning av: Insändaren "Broöppning kan ni betala själva" Nordin/Bollerup

Artikelbild

| BONDÖKANALEN. Bild från när fd kommunalrådet Peter Roslund klippte bandet vid invigningen av Bondökanalen. (Arkivbild)

Repliken "Kostnaden är en ickefråga" Ove Lundmark

Repliken "Vitsen med kanalen har förfallit" Nordin/Bollerup

.

Låt oss klargöra att bygget av Bondöhamnen på intet sätt är någon konsekvens av bygget av Bondökanalen. Bondöhamnen byggdes av en enda anledning, att skapa utrymme för att bygga ut Haraholmens handelshamn. Då var det nödvändigt att flytta på den marina som låg och blockerade hamnens utbyggnad. Kostnaden för Bondöhamnen borde därför egentligen kopplas till Haraholmshamnens utbyggnad, inte till Bondökanalens tillkomst.

Investeringen i Haraholmshamnens utbyggnad görs för att underlätta för sjöfart och för våra exporterande industrier. En viktig satsning för att fortsatt vara konkurrenskraftig och också kunna hantera mera gods. Visst har Lindbäcksfabriken bidragit till beslutet att bygga ut Haraholmshamnen men det är enbart en av flera orsaker till att hamnen byggs ut. Hamnens utbyggnad har diskuterats under många år, långt före Lindbäcks beslutade att bygga sin nya fabrik vid Haraholmen.

.

"Låt oss också slå fast att Bondökanalen inte är till för en liten exklusiv skara. Tvärtom ..."

.

Att den nya marinan sedan byggts vid Bondökanalen var ett ganska självklart val i och med att kanalen var byggd och det fanns färdiga planer och erforderliga miljötillstånd. Hade vi letat en annan lokalisering hade enbart tillståndsprocessen att gräva i vatten tagit minst två år, med stor risk att Haraholmshamnen skulle bli försenad och därmed riskera det 50 procentiga bidraget, 65 mkr, till investeringen som vi får i bidrag av EU och länsstyrelsen.

Låt oss också slå fast att Bondökanalen inte är till för en liten exklusiv skara. Tvärtom, den öppnar upp för den ganska stora skara pitebor som har mindre båtar. Piteå är en av de båttätaste regionerna i landet och båt- och skärgårdsliv är ett stort fritidsintresse, inte en liten exklusiv klicks nöje som vissa vill göra gällande.

Nu öppnas skärgården upp på ett helt annat sätt för just de mindre båtarna och också för turbåtarna som slipper tidsödande rundkörning runt Bondön.

Men Bondökanalen är också en strategisk satsning för framtiden och en ökande kust- och skärgårdsturism. Att Nordin/Bollerup kallar beslutet i kommunfullmäktige för patetiskt, samtidigt som de i sin insändare skriver om vår vackra skärgård, gör det inte lättare att förstå deras avsikter. Vill de inte att fler ska kunna ta del av den?

.

"Bondökanalen som en strategisk satsning för att stimulera kustturismen".

.

Vår övertygelse är att vår skärgård, förutom rekreation för oss pitebor, också kan bli lika viktig för turismen som vår fjällvärld. Men då måste man också våga göra strategiska satsningar. Bondökanalen är en sådan. Identifierad av organisationen Bottenviksbågen, bestående av alla kustkommuner från Brahestad/Kalajoki i Finland till Skellefteå i Sverige, som pekat ut Bondökanalen som en strategisk satsning för att stimulera kustturismen.

Under Per-Ola Erikssons tid som landshövding tog länsstyrelsen fram en skärgårdsplan där också Bondökanalen lyftes som en strategisk viktig satsning för att underlätta för kustturismen.

Organisationen Bottenvikens skärgård, kommuner från Haparanda till Skellefteå, har identifierat Bondökanalen som en viktig länk för ökad kustturism.

EU:s strukturfond har också gått in med 13 mkr, 50 procentig av kalkylerad kostnad, i projektet då de anser det vara en strategisk satsning för regionen och en framtida kustturism.

Att sedan kostnaden för Bondökanalen blev 15 mkr högre än kalkylerat irriterar oss lika mycket som alla andra.

Men det fanns ingen anledning att tvivla på de kalkyler som låg till grund för beslutet i kommunfullmäktige. Två oberoende kalkyler gjordes och dessutom kontrollerades kalkylerna av Tillväxtverket i och med att vi ansökte om EU-bidrag.

Nu gäller det att bygga vidare på planerna och förverkliga det stugområde av fiskelägeskaraktär som är planerat, campingplatser och service, så att denna satsning bli precis så bra som tänkt, en resurs för alla pitebor som vill ta del av vår skärgård och för en ökande turism.

Helena Stenberg (S)

kommunalråd

Peter Roslund (S)

f.d. kommunalråd