12 000 steg per dag. 2 400 00 steg på ett år.

Så många steg går kommunals medlemmar för att få sjukvården att gå runt.

Att stå på fötterna hela dagen på hårda golv belastar fötter, knän och ryggar. En av de vanligaste orsakerna till förslitningsskador är dåliga skor som inte passar och stödjer foten.

En undersökning visade att ungefär 20-25 procent av alla fallolyckor för kvinnor är i yrkesgruppen som regionen anställer.

I dessa flesta fall är det att de halkar på något och ramlar och slår sig. Att då ha en bra sko för att underlätta slitaget på kroppen och hålla sig på benen är viktigt men kanske inte det lättaste att lägga undan pengar för.

Ett skobidrag för kommunals medlemmar skulle minska sjukfrånvaron, öka livskvaliteten samt hjälpa oss leva ett aktivt liv när vi pensioneras.

Vaktmästare inom regionen har gratis skor, detta ur en arbetsmiljösynpunkt. Men personal som går omkring inne på sjukhuset dagligen och har arbetskläder som skall bytas varje dag får gå omkring i egna skor. Går dessa skor sönder på arbetet får våra medlemmar stå för detta själva.

Det finns många anledningar för Region Norrbotten att ge ett skobidrag till våra medlemmar. En liten kostnad som kan minska sjukfrånvaron då en arbetare som är sjukskriven 100 dagar för ett handledsbrott efter ett fall med dåliga skor kostar region Norrbotten 76 000 kronor, ge en bättre livskvalité för personalen samt en bättre mående pensionskår i framtiden.

Vill regionen även koppla bidraget till handlare i Norrbotten så blir det ännu mer vinster för invånarna i Norrbotten.

Ensamstående kvinnor jobbar oftast inom omsorgen, det är dom som också oftast får köpa skor och andra redskap för att kunna göra en snabbt och bra arbete.

Ett bidrag visar att regionen vill stå upp för att dom vill ta hand om kommunals yrkesgrupper samt ser oss. Dock är det inte det något som vi skall stå tillbaka i lön eller andra satsningar, det är dags för kommunals medlemmar att få något av region Norrbotten utan att behöva strida för det under avtalsförhandlingarna.