Insändare Den kommunala hemtjänsten har hjälpt oss i flera månader. Hjälpen har varit oklanderlig. Personalen har mängder av empati och kunskap och löser de flesta frågor som hjälptagaren har.

Så förändras livssituationen, en länk brister. En massa tankar kommer och ofta återkommer tanken på personalens arbetssituation och de delade turerna.

Att nu och under en dag ha olika intensitet i arbetet är fullt förståeligt. Om arbetspasset börjar klockan 07.00 och man går av klockan 10.00 är det tiden man får betalt för. Tiden som följer är man fri och någon ersättning utgår ej för att åter träda i aktiv tjänst kanske exempelvis klockan 14.00 och man börjar få ersättning igen.

Artikelbild

| Thorwald är så nöjd med den hjälp hemtjänsten bistått med, men funderar mer och mer på deras arbetssituation. De delade turerna måste helt enkelt bort, menar han. (Arkivbild)

Har man närhet till sin bostad kan man givetvis åka hem, men många har inte denna närhet. Frågan blir "skall jag åka hem bara för att vända?".

Samtidigt känner arbetstagaren någon form av jourtid – det kan ju hända något, då blir det fortsatt arbete.

Denna osäkerhet gör arbetssituationen ohållbar.

Under senare tid har en livlig debatt förekommit om svårigheten att rekrytera personal, bland annat beroende på de stora pensionsavgångarna. Kan man inte få till ett bättre "växelbruk" mellan de olika arbetsutbuden inom äldre- och handikappvården?

När hemtjänstverksamheten byggdes ut och antalet institutionsplatser minskade, då kom även andra verksamheter med exempelvis teerapi, mer tid för sociala samtal och så vidare. Kanske är den gruppen mogen för en extraresurs?

Genom större växelbruk skulle större förståelse för varandras arbetssituation bli uppenbar. Ersättningen för de brutna turerna ger en säkrare inkomst för arbetstagaren.

Det är skamligt att denna fråga inte fått sin lösning. Den har diskuterats i många år.

Tycker inte de politiska grupperna at ttiden är mogen för en förändring? De läst betalda arbetstagarna betalar kalaset i dag.

"Det skulle kosta för mycket att genomföra förändringar", tycker jag mig höra, men den goda personalpolitiken skulle hyllas och den dåliga elimineras.

Arbetskraften skulle kunna ge mervärde. Det kan bli fler hjälpbehov som tillgodoses och varje arbetsgrupp sköter fördelningen.