Med anledning av: insändaren ”Reparationer och underhåll är ett måste” publicerad 6 oktober.

Camp Gielas byggdes av Försvarsmakten som ett repövningsläger och fritidsanläggning och stod färdigt 1986. Hela Camp Gielas övergick strax efter invigningen till Stiftelsen Laponia-Gielas, 1/11 2002 återgick anläggningen till kommunen i samband med stiftelsens upplösning.

Årligen avsätts medel för underhåll av campingen som får anses vara rätt välskött. Löpande underhåll sker kontinuerligt, alla stugor är ommålade in- och utvändigt och samtliga tak på stugorna är nya. I majoriteten av stugorna är möblerna utbytta och i nästan hälften av lägenheterna är trinetterna bytta.

Camp Gielas är en affärsdrivande verksamhet som sysselsätter åtta arbetskraft och omsättningen är 8,5 miljoner kronor.

Delar uppfattningen om att stängningen av Vittjåkk var ett mindre lyckat beslut men de efterföljande åren har kommunen ändå satsat på anläggningen och den ligger nu ute till försäljning. Anläggningen har en stor betydelse för kommunen i helhet och för Arvidsjaur i synnerhet. Kommande säsong driver kommunen husvagnsplatserna och håller restaurangen öppen som samlingsplats. Tyvärr finns inte resurser att hålla backen med liftar öppen. Slutmålet är att hitta en entreprenör som tar över den totala driften.

Kommunens uppfattning är att det finns efterfrågan och utrymme för ytterligare liknande verksamhet som den Camp Gielas bedriver, därav försäljning. Dessutom finns också olika kategorier av turister/campare och det gäller att ha ett brett utbud. Vi tror att det blir en sund konkurrenssituation.

Sandbackaskolan med sin utmärkta utbildning och inte minst fordonsförarutbildningen, skall inte brandskattas utan ges samma eller till och med bättre möjligheter att fortsätta sin framgångsrika utbildning - alltså investerar vi.

Årligen avsätts cirka 4 miljoner kronor till underhåll av vägar och jag finner det förvånande att insändarskribenten inte uppmärksammat de förbättringar som gjorts. Beträffande VA försöker vi i möjligaste mån samordna med bredbandsutbyggnaden men också när förbättring av vägar skall göras.

Lotta Åman (S)

Kommunstyrelsens ordförande