För det första så delar jag uppfattningen att det är önskvärt att köpa svenskt kött och särskilt från lokala producenter. I år har vi i Piteå, som många andra svenska kommuner, valt att solidariskt stödköpa svenskt kött i syfte att stödja de gårdar, var i Sverige de än ligger och som har drabbats hårt av sommarens värme och torka. Det är alltså en solidarisk handling att vi går in och för resten av 2018 beställer enbart svenskt kött av vår leverantör. Detta är möjligt för att tillgången är större än vanligt och åtgärden avlastar där bland annat nödslakt har skett.

.

Med anledning av: Majvor Sjölund (C) insändare ”Varför får skolan svenskt kött bara under valåret?”

Artikelbild

PT, 21 augusti 2918

Läs även: Artikeln "Kommunen köper in svenskt kött året ut"

.

Hittills under år 2018 har vi ökat svenskt kött och produkter, som har Sverige som ursprungsland till 56 procent från 2017 då vi låg på 36 procent. Kan för en del tyckas lite men jag ska försöka förklara varför.

När Piteå kommun upphandlar nötkött enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) så möjliggör vi så långt lagen tillåter för lokala producenter att svara på vår förfrågan. Detta gäller även övrigt livsmedel där vi konstruerar mindre och större så kallade ”varukorgar”. Vi träffar olika lokala grossister, producenter och kan bara konstatera att de senaste åren väljer de lokala producenterna att sälja till oss via grossister istället för att sälja direkt.

Artikelbild

| Det är alltså en solidarisk handling att vi går in och för resten av 2018 beställer enbart svenskt kött av vår leverantör. Detta är möjligt för att tillgången är större än vanligt och åtgärden avlastar där bland annat nödslakt har skett.

Vid leveranser av nötkött till oss så framför vi, enligt den 8-veckorsmeny som är planerad, att vi vill ha nötkött, gärna svenskt och lokalproducerat. Det som avgör vad som levereras är tillgången och det aktuella priset.

Majvor Sjölund tycker att föräldrar borde höra varningsklockor ringa. Vad är det för skrämselpropaganda?

Fastighets- och servicenämnden med dess Måltidsservice verkar alltid för att ge bästa möjliga kost till barn, ungdomar och äldre. Allt annat är otänkbart för oss och vad det är för varningsklockor som Majvor Sjölund vill ringa i är mycket oklart.

I Piteå är Kommunstyrelsens arbetsutskott upphandlande myndighet. I vår upphandling följer vi de baskriterier som upphandlingsmyndigheten har om nötkött det vill säga information om ursprung, transport av djur till slakt, slaktmetod, operativa ingrepp och antibiotikaförskrivning. Med de krav vi har för leverans av nötkött vill jag därför påstå att möjlig säkerhet har tillämpats. För övrigt är all information och statistik som rör både kött, fågel, fisk mm möjlig att ta del av för medborgarna i Piteå. Välkommen att ställa dina frågor!