Som jag har förstått handlar det i dagsläget inte om vad som är bäst för föreningarnas medlemmar utan att nu har det blivit ett prestigeärende för de få som avsäger sig att flytta till Djupviken.

.

När ”flytt-ärendet” blev aktuellt satt jag som ordförande i Demensföreningen och var väldigt negativ till hur ärendet sköttes av kommunen.

Artikelbild

| Carina Lindegren styrelseledamot i Demensförbundet, medlem och fd Ordförande i Demensföreningen Piteå. (Arkivbild)

De så kallade förhandlingarna mellan HSO:s arbetsgrupp och kommunen var och är i låst läge. Dessutom handlade det inte då om att Strömgården skulle rivas utan att man skulle göra föreningarnas lokaler till boende för ensamkommande flyktingar. Det var argument som jag inte tolererade, att man ställde svaga grupper emot varandra. Dessutom var Djupviken inte ett alternativ då det gällde tillgängligheten.

.

Idag har läget förändrats, Strömgården skall rivas och personligen tror jag att det handlar om högst ett år innan rivningen verkställs.

Tillgängligheten vid Strömgården är idag är helt förkastlig och gagnar absolut inte föreningarnas medlemmar, parkeringar finns inte att tillgå och fastigheten gapar tomhet.

.

Det är aldrig försent att tänka om och göra rätt och jag hoppas verkligen att de föreningar som finns kvar i Strömgården accepterar Djupviken 11 så att Piteå får ett ”Föreningarnas hus”, detta som vi velat ha i så många år.

.

Jag svalde min stolthet och åkte ner på ett besök till Djupviken. Detta som jag anser var nödvändigt för att veta vad man tackar ja/nej till.

Där möttes jag av en ljusa, fräscha lokaler med god tillgänglighet i form av parkeringar, allt i markplan.

.

Här har Piteå kommun verkligen tänkt till och lyssnat på behoven för ändamålen.

Den första december är sista dagen för att anta ett kontorsrum på Djupviken och innan dess uppmanar jag verkligen HSO samt de som sitter som ordföranden i de föreningarna som inte förespråkar en ”flytt” att åtminstone åka och titta på lokalerna, därefter lyssna av medlemmarna, utan medlemmar finns inte föreningarna.

Som förtroendevald i en styrelse är uppgiften bland annat att göra det bästa för dess medlemmar.

.

I lokalerna på Djupviken 11 finns potential till utveckling och jag hoppas verkligen att det är ambitionen som alla vill uppnå, motsatsen är avveckling och det är vad som sker på Strömgården nu och framöver.

Detta skall inte vara ”one mans show” och inte handla om prestige, den 2:a december har tåget gått och då vet inte de kvarvarande i Strömgården vart de hamnar och jag kan säga att det blir inte i centrala stan i alla fall.