Jag läser om missförhållanden inom äldreomsorgen som resulterar i anmälningar till Ivo, Inspektionen för Vård och Omsorg. Hur står det till med boendechefernas ledarskap, insyn och kunskap om den dagliga verksamheten och hur väl känner de sin personal?

De täta chefsbytena resulterar i svagt ledarskap som gör att olika grupperingar tar på sig ett informellt ledarskap. Detta kan leda till beslut som går stick i stäv med god vård.

Det räcker inte att boendecheferna klarar det administrativa och att budgeten hålls. Det viktigaste är att kunna garantera att ingen brukare missköts eller behandlas illa och respektlöst.

Vad händer efter Ivo-anmälningarna? Man diskuterar bristerna och tar fram nya rutiner. Huvudorsaken till anmälan är ofta olämplig personal och eftersom de inte avskedas kvarstår problemen trots de nya rutinerna.

Demensavdelningar får till exempel inte lämnas obemannade men detta tillåts ändå ske.

Detta och andra missförhållanden beror på svaga chefer och att man inte avskedar olämplig personal.

Misströstande