Insändare Har med bestörtning tagit del av beslutet att skilja en präst från ämbetet. Skälet anges vara avvikelse från vigningslöftena.

Men den som prästvigs lovar att;” efter bästa förstånd och samvete, rent och klart förkunna Guds Ord så som det är givet i Den Helga Skrift och som vår Kyrkas bekännelseskrifter vittnar om." 

Gläds över varje modig vigd broder och syster som vågar gå i apostlarnas fotspår och bär sitt kors hela vägen.  Att göra vår moderna trosbekännelse strömlinjeformad efter samhällets krav är tt förneka Kristus. Kyrkan är icke ett pseudokommunalt snällhetsutskott. Det är en troende, bedjande och lovsjungande gemenskap som konfirmerar Kristi lokala närvaro. Låt då ordet förkunnas klart och rent, icke som världen kräver "klent och rart".