Jag reagerade då Sjölund (C ) i radiointervjun sa att Barn- och utbildningsnämnden hyr ”fem moduler för att rymma alla barnen som tidigare gick i nu nedlagda skolor”, samt Nordins (SLP) utlägg om elevproblem som uppstår då elever skall gå i en större skola.

Reportern frågade vad Nordin baserade sitt uttalande på, men fick inget svar. Jag lyssnade på inslaget igen nästa dag.

Med anledning av: Insändarna ”Rahkola måste nog lyssna på inslaget igen” av Anders Nordin (SLP)

Artikelbild

| Skolnedläggningarna har blivit en form av mantra som oppositionen hänvisar till i alla sammanhang, skriver Ruth Rahkola (S) i sin slutreplik. (Arkivbild)?

”Berätta vad barackerna kostar före du insinuerar om valtaktik” av Majvor Sjölund (C)

Detta är en slutreplik, vilket innebär att den första skribenten sätter punkt i debatten. Första inlägget var insändaren ”Missförstånd eller valtaktik”

Skolnedläggningarna har blivit en form av mantra som oppositionen hänvisar till i alla sammanhang och jag avgör inte hur oppositionen agerar, men däremot så tycker jag det är viktigt att vi politiker ger rätt information till Piteborna.

Nämnden hade ett underskott år 2017 och av detta var 4,6 mkr för hyra av moduler och tillfälliga lokaler på grund av ökat antal barn i förskola, ordinarie skollokaler utdömda i Öjebyn och för ökat elevunderlag i Svensbyn och Sjulnäs.

Artikelbild

2

Jag har inte förnekat att vi hade sjunkande resultat i gymnasiebehörighet för elever i årskurs 9 år 2017. Däremot så kan det inte finnas någon koppling till nedlagda skolor då de elever som gått i dessa skolor ännu inte har gått ut årskurs 9.

Av Piteås elever fick 88,8 procent av eleverna gymnasiebehörighet jämfört med 79,4 procent i riket.

Artikelbild

3

Nämnden har uppföljning av verksamheten på många områden. Resultaten analyseras och nämnden tar beslut om åtgärder då det behövs. Uppföljning och analys är viktigt oavsett om man har sjunkande resultat eller att resultaten förbättras.

En åtgärd, på grund av sjunkande gymnasiebehörighet, var beslut av en enig nämnd den 10 augusti om åtgärdsplan för likvärdig skola. Regering har beslutat om en flerårig satsning för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. Piteå får 2 689 872 kr för perioden 1 juli – 31 december detta år.

Artikelbild

1

Nämndens verksamhetsplan och budget för kommande år, samt nämndens årsredovisning är alltid ärende i kommunfullmäktige. På kommunens hemsida finns mer information om nämndens kvalitetsuppföljning och i nämndens protokoll med årsredovisning finns redogjort hur skattemedel använts under året.