Är Piteå platsen dit man kommer hem – för alla?

När jag läst tidningen de senaste månaderna, kan jag inte låta bli att reflektera över om Piteå verkligen är platsen dit man kommer hem och ska känna sig välkommen för alla invånare?

Först handlade om de ensamkommande flyktingungdomarna som nekas fortsatt utbildning på Strömbackaskolan trots att till exempel Skellefteå gjort ett annat ställningstagande och bjudit in ungdomarna till ett gymnasieprogram.

Nej, det är inte kommunens skyldighet, men möjligheten att handla på ett empatiskt och humant sätt finns, om den politiska viljan finns.

.

MED ANLEDNING AV: "Föräldrar i protest mot förskolestängning" och "Förskolechefen: `Det är för barnens skull´"

LÄS ÄVEN: "Havsbadets förskola stängs" och "Miljonkostnad för tomma lokaler"

.

Nu läser jag om hur asylsökande föräldrar på flyktingförläggningen på Havsbadet lämnar protestlistor mot nedläggningen av förskoleenheten där, en enhet dom Piteå kommun fortfarande måste betala hyra för. Dessa protestlistor lämnas utan åtgärd, och man hänvisar till kvalitet, integration och språkinlärning.

Förvisso kan jag som förskollärare inse fördelen av att barnen blandas med svenska barn för att på så sätt påskynda integrationsprocessen. Men jag befarar att alltför många föräldrar tackar nej till erbjudandet om förskoleplats i till exempel Munksund på grund av kommunikationssvårigheterna.

Om inte Citybuss tidtabeller på nätet är inaktuella, går det inga bussar ända ut till Havsbadet måndag-fredag (rätta mig om jag har fel).

Det är långt ifrån alla asylsökande som har tillgång till bil, och man promenerar inte den vägen med små barn. Min slutsats är att det måste vara bättre med förskoleverksamhet med kvalificerade svenska lärare ute på Havsbadet om än inga svenska barn går i de grupperna än ingen förskoleverksamhet alls. Man hänvisar också till att alla föräldrar ska behandlas lika. Men att ge alla barn samma möjligheter betyder inte nödvändigtvis att behandla alla barn lika.

Nu undrar jag: Hur många barn deltog i förskoleverksamheten på Havsbadet?

Hur många av dem har tackat ja till erbjudandet om plats på de andra kommunala förskolorna, och hur många går istället hemma utan förskoleverksamhet?

Hur tänker kommunen agera till hösten när de asylsökande återvänder till Havsbadet?

Lev upp till ”Det är hit man kommer när man kommer hem” – för alla!

Irene Danielsson