Efter att ha deltagit i en information om kommunens flyktingsamordning är jag helt bedrövad över situationen för de asylsökande som bor ute på Havsbadet. De cirka 750 asylsökande som bor där saknar tillgång till såväl kurator som sjuksköterska och nu drabba även barnen.

Förskolan stängdes ju med hänvisning till att et är mycket bättre för barnen att integreras i kommunens övriga skolor, men man erbjuder inte skolskjuts till dessa förskolor, eftersom ”man ska behandla alla barn lika och andra föräldrar till förskolebarn i Piteå kommun får skjutsa sina barn själva”.

Men att ge alla barn en bra start i livet och ge dem bra förutsättningar betyder inte att behandla alla barn lika.

Nu missar barnen möjlighet till förskola under dessa år före skolålder som är jätteviktiga för inlärningen av ett nytt språk och deras föräldrar kan inte ta del i den svenskundervisning som studieförbunden erbjuder eftersom de inte har någon som tar hand om barnen.

De styrande tycks totalt ha missat att många saknar bil och att bussen vänder i Skuthamn alla vardagar, något som ytterligare ökar familjernas isolering.

Mina frågor till politikerna är: Har ni för avsikt att åter öppna förskolan på Havsbadet för att ge en reell möjlighet för barnen där att ta del av denna viktiga verksamhet? Kommer politikerna i samhällsbyggnadsnämnden verka för att busslinjerna 1 och 11 förlängs till att gå till och från Havsbadet även under vardagarna, en livsviktig livlina för de som bor där ute i ovisshet och isolering?

Låt vår inköpta slogan ”Det är hit man kommer när man kommer hem” även omfatta våra asylsökande!