Insändare Att vara engagerad i politiken handlar till stor del om att leva en dröm, vara en del i samhället och delta i arbetet för att förändra, förbättra och utveckla det gemensamma.

Till väldigt stor del bygger det också på modet att stå fast vid den grundläggande politiska ideologi, människosyn, modell för synen på samhällsbygge – ja allt det som det politiska vardagsarbetet måste vila på.

Som förtroendevald betyder det i den praktiska politiska vardagen, bland annat, ett ständigt arbete för öppenhet, tillgänglighet och en osviklig vilja att alltid finnas till hands för kritiska synpunkter och/eller frågor.

I sommar har jag mötts av en del kritiska synpunkter, många frågor och oroliga undringar om vad som händer i den politiska debatten i Piteå. Samtidigt har jag mötts av stöd från många. Därför vill jag så här öppet understryka ett par egna personliga val och ståndpunkter:

• Nej, jag vill inte tysta kritik eller smita undan mitt ansvar

• Nej, jag har inte försökt att skattefiffla kring ett privat renoveringsprojekt

• Nej, jag vill inte utnyttja mitt politiska uppdrag för egen vinning.

För tydlighetens skull vill jag deklarera att jag ser starka fackliga organisationer som en förutsättning för en stark välfärd och en självklar del av mitt partis grund.

Nu vill jag, tillsammans med partivänner och samarbetspartier i Piteås kommunfullmäktige, och i en levande öppen dialog med invånarna, lägga all kraft på ett antal strategiska beslut kring några av Piteås stora utmaningar.

Som personalförsörjningen inom vård och omsorg där verkligheten allt oftare krockar med behoven. Här behövs investeringar, renoveringar, nysatsningar på utbildning och kompetens.

Eller som för den delen, de för oss alla så avgörande satsningarna på förnybar energi, där infrastrukturen kring vindkraftsutbyggnaden, bara är en liten del. Eller utmaningarna att ge Piteås landsbygd goda utvecklingsmöjligheter med tillgänglig och modern service.

En strategisk överlevnadsfråga är också hur vi skapar ett starkt innovations- och tillväxtklimat för det viktiga näringslivet i Piteå. Här behövs allt från bred och öppen samverkan till investeringar i infrastruktur och kompetensförsörjning.

Tillsammans har vi också en rad avgörande beslut att fatta kring barns och ungdomars villkor och utbildningsmöjligheter i ett modernt och framtidsinriktat Piteå. Och i allt måste vi för en framtidsinriktad och hållbar utveckling fortsätta säkra den kommunala ekonomin.

Det är där jag vill lägga min energi och kraft. För att i samtal – och stundom debatt – med berörda, kritiker och intresserad allmänhet vara en del i arbetet att fortsätta utveckla Piteå och ge hopp om en hållbar framtid.