Insändare Älvsbyn kallas som bekant för Norrbottens Pärla. Ett begrepp som används flitigt i kommunens marknadsföring, vid olika arrangemang som genomförs inom kommunen.

Med all rätt men det var kanske förut, i dag skäms man som kommunmedborgare hur denna en gång så fagra pärla nu tappar sin glans och lyster.

Vem som bär ansvaret för misskötseln måste tillskrivas de som håller i pengarna, det vill säga våra folkvalda politiker.

Att rangordna misskötseln ska vi inte göra men några exempel måste nämnas;

Storgatan vid bron över Korsträskbäcken: Här vore det på sin plats att snygga till, vildvuxen vegetation, skräpigt, trasigt.

Korsträskbäcken: Rensa sly och ris, en potentiell pärla i centrala Älvsbyn.

Grusplanen vid ICA, gamla Lekenskolan: Asfaltera den och gör en parkeringsplats. Ser väldigt illa ut med en dammig grusplan mitt i samhället.

Nya besöksparkeringen vid hälsocentralen: Nu är det en grusplan, vore en bra sak att asfaltera den. Det dammar bra då man kör in och parkerar. Kan ju inte vara så bra för de boende runt om och de som ska besöka en läkare.

Järnvägsstationen, nya resecentrum: Det var massor med artiklar i PT om hur byggherren ondgjorde sig över att det inget hände så det kunde byggas ett nytt resecentrum. Till slut blev bygget av men sedan har det stannat av.

2019 är andra sommaren som resenärer fått stå i damm och väntat på bussen. Hela området runt järnvägsstationen är en skamfläck, och det är första en besökare ser, en stor grusplan som inte på något sätt ser så inbjudande ut.

Vem är ansvarigt att denna grusplan asfalteras? Vem är ansvarig att hela området rustat upp?

Övre Storgatan: Grusplanen nedanför kyrkstugorna har blivit ett upplag för skrotbilar. Går inte dessa skrothögar att forsla bort? Vem är ansvarig?

Finns mer att anmärka på men om ovanstående punkter åtgärdas så är det en bit på vägen att polera upp pärlan till tidigare glans.