Det man däremot glömmer att säga är att riksdagen har bifallit en motion från bland annat Sverigedemokraterna som gett regeringen i uppdrag om att jobba med detta.

Med anledning av: Debattartikeln ”Fler statliga jobb utanför Stockholm”

Sverigedemokraterna är positiva till utlokaliseringar av statliga myndigheter, vilket dels ger positiva effekter för de berörda kommunernas skatteunderlag men även i sig ökar attraktionskraften att bo på dessa orter.

Däremot måste utlokalisering av myndigheter ske omsorgsfullt och där myndighetens uppdrag inte äventyras då utlokalisering i sig inte är ett självändamål. Det löser heller inte landsbygdens utmaningar i ett trollslag som Socialdemokraterna nu försöker ge sken av i sin debattartikel.

För jämte detta underlättar inte regeringen direkt för dem som bor och verkar på landsbygden med införande av höjda bränsleskatter, införande av flygskatt och tankar om kilometerskatt. Man väljer att från regeringens sida att just straffbeskatta det som vår landsbygd präglas av i Sverige, långa avstånd, och som försvårar för hushållen och näringslivet på landsbygden.

Sverigedemokraternas målsättning är att skapa förutsättningar för en kraftig men hållbar tillväxt för företag och medborgare att bo och verka i landets alla regioner. Det som behövs då är förslag för ökad konkurrenskraft och inte ökade kostnader för dem som bor utanför storstan som regeringen föreslår.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot och gruppledare Näringsutskottet