Debatt Med anledning av: insändaren "Alliansen toppstyr sina ledamöter" publicerad 8 maj.

Majoritetspartierna har tydligen stora problem med Allians för Piteås sätt att arbeta med budget och verksamhetsplan.

Inte nog med att vi valde att föreslå egna riktlinjer med visionen ”god livskvalitet för medborgarna – i dag och i morgon”. Nu väljer vi också att lägga fram ett gemensamt förslag till budget där prioriteringarna är barn och unga, näringsliv och arbete samt demokrati, inflytande och trygghet.

Våra nämndsledamöter deltar i diskussionerna vid budgetbehandlingen och får där ta del av information om vilka utmaningar nämnden står inför. Informationen utgör underlag för nämndens äskanden till fullmäktige.

Att nämndsledamöterna ställer frågor och deltar i diskussionerna är ju ett sundhetstecken och visar på ett otroligt engagemang som vi sällan ser från de socialdemokratiska och vänsterpartistiska ledamöterna som alltid har en färdigserverad agenda från högsta partiledning.

Ingen nämndsledamot ifrån Allians för Piteå är bakbunden, men vis av tidigare häcklande ifrån majoriteten när ett oppositionsparti lagt annat förslag i fullmäktige än i nämnd, så väljer våra ledamöter att invänta informationen. Deras slutsatser redovisas sedan i en samlad budget och verksamhetsplan

Det är lite väl magstarkt att beskylla Allians för Piteå att partipiskan viner, då vi nyligen bevittnade kommunalrådet Stenbergs partipiska vina över en av sina egna fullmäktigeledamöter under pågående möte.

Allt hänger ihop i en kommun – det är samma skattepengar som ska fördelas och användas på bästa möjliga sätt för hela kommunen och alla våra invånare.

Piteborna kommer den 4 juni att få ta del av Allians för Piteås förslag till budget. Det blir en budget för ökad valfrihet i äldreomsorgen, förenklat företagande, förbättrad demokrati och ökad trygghet.

Allians för Piteå