I söndags var det partiledardebatt i SVT:s Agenda. Det är konstigt att inte äldrefrågorna fanns med på dagordningen.

Pensionärsskatten, tillgång till jämlik sjukvård i landet och frågor om tillgång till äldreomsorg är frågor som jag saknade.

Undrar varför, när vi har två miljoner äldre som röstar i höst. När äldreminister Åsa Regner nyligen lämnade regeringen så uttryckte hon sin besvikelse över att hon och regeringen inte prioriterat äldrefrågorna. Det är lätt att förstå vad hon menar. Reformer inom äldreomsorg och sjukvård för äldre har varit blygsamma. Flera tidigare reformer har lagts ned eller löpt ut.

Till exempel utbildning för omsorgspersonal och satsningar mot demens.

Kristdemokraterna har en politik för våra äldre som består av tre viktiga delar. Yngre seniorer som vill jobba ska beredas möjlighet till det. Kristdemokraterna vill ta bort den särskilda löneskatten som Stefan Löven införde som en av sina första åtgärder på 6, 15 procentenheter i högre arbetsgivaravgifter för äldre.

När man väl lämnat arbetslivet och blivit pensionär ska man kunna leva på sin pension. Pensionärsskatten måste avskaffas från den första januari nästa år och kristdemokraterna är det parti som finansierat den åtgärden. Kristdemokraterna föreslår också att bostadstillägget för pensionärer höjs genom att bidragsdelen höjs med 600 kronor för ensamboende och 300 kronor för sammanboende. Detta ökar tryggheten i ekonomin och det förbättrar också den äldres möjlighet att bo på anpassat boende som trygghetsboende.

För förr eller senare så kommer man till en punkt när orken inte räcker till och sjukdom ställer till det så att eget boende inte längre fungerar. Då ska hemtjänst och äldreboende finnas där. Samt en hemsjukvård som omfattar alla som har behov av det.

Den äldre generationen har byggt upp det samhälle och det välstånd som vi har idag. Och ovanpå det så är människovärdet absolut och livslångt. Den dagen man behöver vård och omsorg för att ålder, krämpor och kroniska sjukdomar sätter in, då ska vården och omsorgen finnas där. Vi behöver ett nytt äldreboende i Piteå kommun.

Helén Lindbäck (KD)