Snart ligger det orangea kuvertet i postlådan. Vågar du öppna det med en gång, eller låter du det ligga kvar i flera dagar? Jag förstår det. Du är inte ensam. Beskedet är för de allra flesta beskt. Inte minst för oss kvinnor. Idag lever var sjunde kvinnlig pensionär under fattigdomsgränsen. Det gäller särskilt dem som är anställda inom vård och omsorg. Och inte ser det bättre ut i framtiden. De kvinnor som bär välfärden på sina axlar, som vi alla är beroende av, kan alltså inte leva på sin pension. Så kan vi inte ha det.

Samtidigt som den allmänna pensionen höjts med blygsamma 26 procent sedan 2003, kan Vänsterpartiet visa att riksdagsledamöternas arvoden under samma period höjts hela 45 procent, från 45 000 kronor i månaden till 65 000. Så kan vi inte heller ha det.

Avståndet mellan den som är folkvald och den som väljer ska inte vara för stort. Lever man i olika ekonomiska världar så tar man också andra ekonomiska beslut. Därför vill vi sänka riksdagsledamöternas löner med 20 000 kronor och vi var det enda parti som röstade för en sänkning nyligen i riksdagen.

Artikelbild

| "Att möjliggöra att man får jobba till 69 löser inga problem för de kvinnor och arbetare som redan idag har de tyngsta och mest slitsamma jobben."

"Det måste förändras så att det inte missgynnar kvinnor, låginkomsttagare och utrikesfödda på det vis som det nuvarande pensionssystemet gör"

Vänsterpartiet går till val på ökad jämlikhet och att förändra pensionssystemet är en viktig del av vår politik. Att möjliggöra att man får jobba till 69 löser inga problem för de kvinnor och arbetare som redan idag har de tyngsta och mest slitsamma jobben och som med den uppskruvade takten i arbetslivet inte orkar jobba till dagens pensionsålder.

Läs även: "Vi återställer sänkningen av tjänstepensionen"

"Vad är det som händer med våra pensioner"

Artikelbild

| Ulla Andersson (V) Ekonomiskpolitisk talesperson

"S: Vi slår vakt om en trygg ålderdom"

Pensionssystemet hanteras av de partier som står bakom pensionsuppgörelsen och där ingår inte Vänsterpartiet. Samtidigt som vi håller fast vid vår grundläggande kritik och vill göra om hela systemet har vi i väntan på det lyckats få igenom ett flertal reformer i budgeten för att underlätta för pensionärer. Vi har drivit igenom höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och människor som lever på sjuk-och aktivitetsersättning. Vi har också varit med och tagit bort den så kallade pensionsskatten för dem med allra lägst pension och drivit igenom höjt tandvårdsbidrag och avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård från 85 års ålder.

Vänsterpartiet har också gång efter gång föreslagit och drivit en höjning av garantipensionen men inte fått regeringen med oss. För dem har det varit viktigare att hålla ihop med borgarna än att se till att de fattigaste pensionärerna kan få höjd pension. Pensionssystemet dras med stora orättvisor utifrån kön, klass och bakgrund. Det måste förändras så att det inte missgynnar kvinnor, låginkomsttagare och utrikesfödda på det vis som det nuvarande pensionssystemet gör.

Vi ger oss aldrig när det gäller pensionerna. Därför vill vi se ett helt nytt pensionssystem som värnar om alla människor och där även kvinnor i välfärden ska våga öppna det orangea kuvertet utan att darra på handen, i förvissning om att i det här landet tar vi hand om varandra.

Du ska veta att du kan vara trygg på gamla dar.

Ulla Andersson (V)

Ekonomiskpolitisk talesperson