Denna gång handlar det om att dra ned på tillgängligheten på jourtid i Luleå där patienter istället kommer att få söka vård på Sunderbyns redan överfulla akutmottagning.

När Sunderby sjukhus byggdes var det inte alls planerat så stora vårdflöden från länet. Vi hade mer verksamhet ute på våra länsdelssjukhus och en någon bättre fungerande primärvård.

Närsjukvården ska baseras och utgå från primärvården och våra hälsocentraler. Idag blir akutmottagningen på sjukhusen ett dåligt substitut för många patienter som borde fått hjälp av sin hälsocentral.

Från den politiska ledningen vill man gärna glömma bort att de flesta patienter som är listade på en hälsocentral som drivs av regionen saknar allmänläkare. Några drivs helt utan fast anställda läkare. Läkartider på såväl dagtid som kvällstid är en bristvara. Att då stänga jourverksamheter är helt fel väg att gå. Norrbottningarna har rätt till en god tillgänglighet och kvalité i första linjens sjukvård.

Personalen som arbetar på akuten har rätt till en dräglig arbetssituation. Patienter ska inte behöva sitta timme in och timme ut på akuten bara för att det är enda stället som släpper in dem. Vi behöver kraftsamla kring jourcentraler i primärvården som har bra öppettider även utanför kontorstid.

I våra glesbygdskommuner har vi länge arbetet med både observations(vård) platser, avtal med kommunerna och avtal med räddningstjänsten kring vård på framförallt olycksplatser i väntan på ambulans.

Regionen och dess ledning ska inte få smita undan sitt ansvar. Det är primärvården som brister. I en tid då vi har svårt att klara en likvärdig vård behöver vi även kraftsamla på våra sjukhusorter. Tillgängligheten på kvällstid ska öka.

Med en närakutlösning med observations/mellanvårdsplatser i primärvården så får vi en närsjukvård som är anpassad för både yngre och äldre. Detta skulle bli en väsentlig kvalitets- och tillgänglighetsförbättring och en nödvändig avlastning för akutmottagningarna på sjukhusen. Det behövs utveckling istället för avveckling.