Tiggare är en utsatt grupp när det gäller bristen på bostäder. Problem med tiggare som bor på gatan i Sverige belyser Anna König Jerlmyr (M) på Aftonbladet Debatt den 9 april. Tiggeriförbud är ingen lösning menar hon men initiativ till att bevara dessa människors mänskliga rättigheter är EU:s skyldighet. Nej till tiggeriförbud ger Jerlmyr heder, men i tal om behovet av bostäder glömmer hon, som en del av jobbpartiet Moderaterna, att dessa människor också behöver ett arbete med en inkomst.

Utsatta tiggare finns inte för att det är roligt att tigga. Minusgrader, hunger, dålig hygien, oförmåga att mätta sina barn, såväl som mycket annat gör det till en horribel sysselsättning. Förutsättningarna är bättre om en bostad finns att tillgå, men det är en utopi för dessa människor som förutsätter en hushållsekonomi. En ekonomi som knappast kommer med tiggarlönen.

Svensk lagstiftning ska gälla alla på lika villkor. Det belyser Jerlmyr. Hon skriver att ”… Det är inte möjligt att särbehandla en grupp, svensk lagstiftning måste gälla lika för alla som vistas här…” vilket inte går hand i hand med att en grupp bor gratis när någon annan betalar bara för att den kan. Om alla individer ska behandlas lika under lagen måste det ställas lika krav på alla individer. Frågan är om Jerlmyr har tänkt på hur tiggare ska nå dit? Det är lätt att säga att EU måste agera, Vänstern har fel och kommuner måste få fler verktyg. Men en tydlig lösning på problemet är betydligt svårare att formulera.