DEBATT / S-KONGRESSEN Deportationer och självmord. Ett migrationsverk som underkänt sin egen verksamhet. Och en migrationsminister som målat in sig i ett hörn och kallar detta för "världens mest rättssäkra asylprocess" trots att allt fler fakta talar emot.

Med anledning av: Socialdemokraternas kongress i Göteborg 8-12 april.

Asylpolitiken blir ett av de mest brännande debattämnena på den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg. Jag från Glommersträsk och tusentals andra medlemmar i det riksomfattande nätverket ”Vi står inte ut!”, som möter ensamkommande barn och ungdomar i vår dagliga verksamhet, kommer också att vara med i Göteborg på gator och torg men även inne i kongresshallen.

.

Våra krav är:

* Ett omedelbart stopp av omflyttningar av ensamkommande barn och unga som befinner sig i en asylprocess. Det är just när mattan än en gång rycks undan under fötterna som risken för självmordsförsök och genomförda självmord är som störst.

* Ett omedelbart stopp för alla utvisningar av ensamkommande barn och ungdomar på grund av de allvarliga brister i barnperspektivet som råder på Migrationsverket, i strid med Barnkonventionen.

* Amnesti för alla ensamkommande barn och ungdomar som varit i Sverige i mer än ett år.

.

Även om kraven från de socialdemokratiska ombuden inne i kongressalen och från ”Vi står inte ut” skulle avvisas denna gång, så har rörelsen för en humanisering av asylpolitiken bara börjat. Sverige har länge varit en rädd ”liten lort”, som Astrid Lindgren uttryckte det, som gömmer sig bakom andra staters främlingsfientlighet.

Sverige har råd att åter bli ett humanitärt föredöme i världen. Asylpolitiken behöver en nystart. Låt det börja i Göteborg!