Med anledning av: Herman Sundkvist replik "Små avgränsningar av nyckelbiotoper fungerar inte".

Läs även: "Skogsstyrelsen generaldirektör delar skogsverige"

Alla har också kunnat förstå att LRF-skogsägarna med flera hatar just nyckelbiotoper och kallar dem statens gratisreservat.

.

Sundqvist är bolagsman ut i fingerspetsarna, hans kontakter med den sidan är goda, eller mycket goda. När han i efterhand ska förklara sig blir svaren däremot otydliga på gränsen till obegripliga, eftersom det kanske tar emot att upprepa branschens argument rakt av.

.

Hade stoppet verkligen initierats av SKS skulle det hela sett annorlunda ut. Då hade man självklart fryst även avverkningarna, och inte på detta uppenbara vis lämnat skafferidörren öppen, med några pliktskyldiga förmaningar åt mössen att inte äta upp hela osten.

Det är även i övrigt ett både svagt och vagt svar han levererar. Han nämner förstrött de jämställda ledstjärnorna Miljö och Produktion, och det är bara dumt eftersom alla sedan länge vet att en sådan jämställdhet aldrig förekommit i skogsbranschens Sverige.

.

Han talar om Samverkansgruppen som bildats för att skapa en ny modell för att utvärdera naturskogskvaliteerna, och vill ha hjälp av ”alla kompetenser”. Tyvärr har Sundqvist som kaxig bloggare under tiden på Sveaskog raljerat bort sitt förtroende hos naturvården, och såväl SNF som WWF har hoppat av denna samverkan.

.

Sammantaget är Herman Sundqvists agerande en äkta skandal, eftersom en av Skogsstyrelsen huvudfunktioner är tillsyn och man nu meddelar att man inte tänker utöva någon sådan. Detta är mycket allvarligt. Därav kravet på hans avgång.

Thomas Tidholm

författare

Magnus Fredriksson

småbrukare

Amanda Tas

miljövetare

Bengt Oldhammer

naturinventerare

Viktor Säfve

ideell skogsskyddare