Socialdemokraterna förtjänar ett erkännande. De har bedrivit en mycket skicklig maktpolitik i Luleå kommun efter valet i september.

De sitter kvar på alla maktpositionerna samtidigt som de lyckats splittra upp oppositionen.

Förslaget till nya arvoden innebär att de socialdemokratiska företrädarna får oförändrade eller höjda arvoden.

Artikelbild

| Bertil Bartholdsson (V).

Största höjningen får kommunstyrelsens ordförande, som redan tidigare är den högst betalda politikern i kommunen.

Oppositionens gruppledare har tidigare haft arvoden som varierat i förhållande till hur många mandat respektive oppositionsparti har haft i kommunfullmäktige. Det vill säga mer till moderaternas gruppledare med 9 mandat och minst till Landsbygdspartiets gruppledare med sitt enda mandat.

Nu sker en omfördelning så att moderaternas gruppledare utnämns till oppositionsråd och ensam får ett arvode som är högre än alla de övriga oppositionsledarnas tillsammans.

Utöver detta får moderaterna även tillsätta ett antal förtroendeuppdrag med årsarvoden av varierande storlek.

Artikelbild

| Bertil Bartholdsson (V) har runt 30 år i kommunpolitiken i Luleå. Han har aldrig sett ett liknande maktspel av Niklas Nordström och S som efter höstens val, skriver han i den här debattartikeln.

Det handlar om kommunfullmäktiges ordförande samt ett antal andre vice ordföranden i de stora nämnderna.

Socialdemokraterna har uppnått flera fördelar med detta upplägg. Man har säkrat möjligheten för alla sina heltidsarvoderade politiker att kunna fortsätta sina uppdrag som vanligt i ytterligare fyra år.

Samtidigt har man lyckats splittra oppositionen på ett sätt som jag aldrig tidigare upplevt under mina snart 30 år inom Luleås kommunalpolitik.

Moderaterna har svalt det fett agnade betet med hull och hår.

Sprickan mellan moderaterna och de övriga allianspartierna har aldrig varit så stor som nu.

Det här kommer naturligtvis också att påverka politiken i Luleå.

Allt tal om att ”regering” och opposition i kommunen fortsätter som vanligt är förstås bara nys. Moderaterna har blivit gunstlingar och övriga partier är styvbarn från och med nu.

M kommer att sitta med i kommunalrådsberedningen inför kommunstyrelsens arbetsutskott.

Man kommer att sitta med i beredningen inför arbetsutskotten i alla de stora nämnderna.

S har inte längre egen majoritet i kommunen, de är till och med långt ifrån egen majoritet.

Vid varje ärende som kommer upp inför en nämnd eller i KS kommer man att behöva söka stöd.

Här har moderaterna fått en guldsits för att få igenom sin politik i alla ärenden innan övriga oppositionen ens är informerad om ärendenas existens.

Sedan kommer M säkert att försöka putsa på sin image av opposition i KF i frågor där man inte hotar socialdemokraternas makt eller riskerar sina egna nyvunna positioner.

Det kommer att innebära fyra år med mer högerpolitik än i dag.

S har i ett pressmeddelande förklarat sitt handlande med att ”väljarna i Luleå har gått åt höger”.

Vänsterpartiet var det parti som ökade mest i kommunvalet i Luleå, vi fick drygt 2 400 nya röster. För oss väntar nu fyra år av opposition.

Vi ska göra allt för att Luleå i nästa val ska ta ett rejält kliv åt vänster.