Med anledning av: ”Norrbotten kan inte lämnas efter” publicerad 20 mars.

Med anledning av insändaren ”Norrbotten kan inte lämnas efter” i PT den 20/3 av ett antal S-riksdagsledamöter.

Det är extremt ohederligt att försöka sprida falsk propaganda när man är riksdagsledamot och vald av folket att företräda dem.

Artikelbild

Håkan Johansson

Att dessa S-ledamöter, Ida Karkiainen, Hannah Bergstedt, Linus Sköld och Fredrik Lundh Sammeli har så låg kunskap om vad som sker i riksdagen, alternativt att de med berått mod väljer att sprida helt felaktig information, är skrämmande.

Men det kanske är en socialdemokratisk strategi att plantera falska budskap?

Debattörerna menar att den budget som nu gäller i Sverige är en M-KD-SD-budget! Detta är ju helt felaktigt och lögnaktigt, vilket dessa riksdagsledamöter från Norrbotten borde veta.

Den budget som gäller nu i Sverige är en M-KD-budget. Budgeten röstades igenom i riksdagen med röstsiffrorna 153 för och 141 emot. SD hade absolut inget med den budgetens innehåll eller framtagande att göra varför det är lögnaktigt att påstå något sådant.

I går på SKL:s kongress försökte sig finansminister Magdalena Andersson på en likadan lögn, men blev snabbt tillrättavisad av delegaterna, varför hon fick be om ursäkt och rätta sitt påstående.

Det hoppas jag att dessa norrbottniska s-riksdagsledamöter också gör för sin egen heders skull.

När det gäller sakfrågan om Arbetsförmedlingen så är det tråkigt för de anställda med den osäkerhet som nu råder om den framtida arbetssituationen. Men arbetsförmedlingens roll i dag är ju bidragshandläggning och den kan lika väl vara centraliserad var som helst i Sverige utan att det drabbar vare sig företag eller de som är i behov av olika arbetsmarknadsåtgärder.

I dag sker den mesta av kommunikationen ändå via mejl och andra kanaler.

Som privat arbetsgivare kan jag nämna att jag nyss anställde en person via nystartsjobb. Den personen var inskriven på en arbetsförmedling i Blekinge och all kontakt mellan mitt företag och den arbetsförmedlaren skedde via mejl, ansökningshandlingar på nätet och telefon. Helt utan problem, så nu har ytterligare en person fått ett jobb och Piteå har fått en ny invånare.

Man kan dock ha en regionalpolitisk syn på var den kvarvarande ”Bidragsförmedlingen” ska lokaliseras.

Eftersom socialdemokraterna har regeringsmakten i Sverige nu, så borde S-debattörerna jobba med den frågan i riksdagen, istället för att med falsk propaganda försöka koppla ihop M och KD med SD på helt felaktiga grunder.