Kostnaden för oss skattebetalare är exakt lika mycket för att 100 elever går i en kommunal skola som att 100 elever går i en privat skattefinansierad skola. Exakt lika mycket!

Skolpengen som de privata skolorna får från kommunen (skattepengar), beräknas nämligen utifrån den kostnad som kommunen har för sin egen skolverksamhet, utslaget per elev. Dessutom är konkurrens positivt och driver kvalitet och utveckling, samtidigt som både personal och elever kan välja skola utifrån sina egna preferenser.

Att privata aktörer lyckas få vinst i sina bolag beror antingen på att den kommunala skolan är alldeles för dyr och ineffektiv så att skolpengen blir högre än den borde vara, eller för att en privat företagare är duktigare på att driva verksamhet än kommunen. Det beror bevisligen inte på att privata skolor generellt har lägre kvalitet, då statistik ofta visar motsatsen.

Vinst i ett bolag behövs för att kunna återinvestera och utveckla verksamheten. Men återinvesterar kommuner mer då, undrar jag? Att Piteå kommun skulle återinvestera alla sina egna ”övervinster” i kommunens skolor märks då inte eftersom man stänger Svenska balettskolan och skolor på landsbygden.

Det sägs att Sverige är enda landet i världen som tillåter vinster i privata skattefinansierade skolor. Det borde vi vara stolta över tycker jag. Varför vill Vänsterpartiet och Socialdemokraterna återgå till samma modell som i den övriga västvärlden, det vill säga att det endast är de mest bemedlade som har råd att gå i friskolor, medan alla andra snällt får gå i den kommunala skola som politikerna hänvisar dig till.

Jag tycker att alla ska ha rätt att välja skola - även om man inte är född med guld i byxfickorna. Precis som i Sverige idag. Särskilt eftersom det inte kostar oss ett enda öre mer, men däremot driver kvalitet och utveckling samt ökar valfriheten. Jag tror faktiskt att de flesta människor inser detta, trots alla vänsterdebattörers och vänsterpolitikers ansträngningar att förvränga verklighetsbilden.

Håkan Johansson (M)