Regeringen har presenterat sin ”klimatpolitik”, som skall göra Sverige fossilfritt till år 2030. Vi skall inte få köra bil på bensin eller diesel då. Direkt satsas 4,5 miljarder kronor, bland annat 390 miljoner om året i subventioner till solpaneler. Sen får vi dessutom betala mera för elen. Och kommunerna skall bekosta klimatanpassning av det mesta de gör. Allt skall ge oss renare miljö, fri från koldioxid, och flera jobb.

Det får i stället helt katastrofala följder:

1. Koldioxiden påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. Det är främst solen som styr. Att politiker försöker påverka klimatet är närmast svartkonst.

2. Det bekräftas av att det snart gått 19 år utan uppvärmning av klimatet, fast halten koldioxid i luften stigit hela tiden.

3. Larmen från klimatpanelen IPCC har ständigt visat sig falska.

4. Utsläppen av koldioxid har varit nyttiga för hela mänskligheten. De har bidragit till att göra jorden grönare, skördarna större, energin och maten billigare, vilket räddat hundratals miljoner från fattigdom och svält, googla ”koldioxid växt välgörande”. Om Parismötet leder till globala restriktioner för kol och olja, kommer fler att få svälta.

5. Det kan samtidigt vara både mörkt och vindstilla i hela Europa, googla ”vindstilla Europa”. Hur mycket sol- och vindkraft vi än bygger, så behöver vi ändå ALLA nuvarande kraftverk.

6. Subventioner till olönsam sol- och vindkraft samt elbilar är pengar i sjön, som gör oss alla fattigare.

7. Nya subventionerade jobb minskar antalet riktiga jobb med två- eller tredubbla antalet. Det är konkreta erfarenheter som inga besvärjelser från regeringen kan ändra på. Fler blir arbetslösa.

Påståendena ovan är lätta att verifiera. Vad gör vi med en regering, som föredrar att blunda?