De vill begränsa möjligheten att välja skola och vill istället placera dig i den du bor närmast. Det minskar den kvalitetshöjande konkurrensen och ger kommunen monopol på att driva skolor. Alla ungdomar förtjänar en likvärdig utbildning, därför står vi upp för det fria skolvalet.

Vi vill ha en skola som ser varje individ och ger rätt stöd såväl som rätt utmaningar. En god utbildning är vägen till jobb.

Unga ska kunna skaffa sitt första jobb. Det första är inte alltid det högst avlönade, men en fot in på arbetsmarknaden.

Höga skatter är ett hårt slag mot de med låga inkomster, men tack vare Alliansens jobbskatteavdrag sänktes skatten mest för de med lägst inkomster. Turordningsreglerna gör att unga som skaffat ett jobb blir den första att sägas upp, oavsett hur duktig denne är, när företaget måste avskeda någon.

Den maktlösheten gör att det inte lönar sig att anstränga sig, varken för den som sitter säkert eller den som vet att den är nästa person att lämna.

Företagsamhet är en viktig grundpelare i samhällsekonomin. Vem som helst ska kunna starta ett företag, allt som krävs är en idé. Men med regelkrångel och skatter blir detta snabbt ett större projekt. Sverige måste kunna konkurrera mot andra länder när det gäller att vara ett attraktivt land att driva företag i.

Fyra av fem arbetstillfällen skapas i mindre företag.

Att höja skatter på arbete är inte rätt väg att gå. Faktum är att när man under Fredrik Reinfeldts tid sänkte skatterna med 140 miljarder, ökade skatteintäkterna till det offentliga, tack vare att fler började arbeta och betala skatt. Regeringen Löfven har nu höjt skatterna med över 60 miljarder, och resultatet av det är fördubblade vårdköer, lägsta polistätheten på 10 år, köerna till BUP har tredubblats och en vanlig barnfamilj måste betala nästan 12 000 kronor mer i skatt per år.

Vi får höra av nuvarande regering att det här valet är en omröstning om välfärden. Det stämmer nog, så se till att rösta för Moderaterna och Alliansen.