Piteås befolkning minskar och prognosen för innevarande år verkar inte särskilt positiv heller. Att förlita sig på invandringen ser inte ut att ha varit en vinnande väg, särskilt inte när man också beaktar att många utlandsfödda fortfarande är arbetslösa, faktiskt fler än både i länet och riket i snitt.

Piteå kommun måste därför fokusera på att attrahera barnfamiljer, personer i arbetsför ålder, företag och företagare så att de vill bosätta sig i Piteå. Gärna också att fler högavlönade människor väljer att bosätta sig här, vilket genererar mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Om vår politiska ledning inte ändrar fokus så kommer vi att bli omsprungna rejält av våra grannkommuner Luleå och Skellefteå, som lockar till sig stora etableringar och bygger attraktiva bostadsområden där människor gärna vill bo – inte minst nära vatten.

Piteå har en unik chans att bli den attraktiva kustkommun i norr som drar till sig barnfamiljer och unga människor som vill skapa sig en framtid.

Nära naturen med attraktiva bostäder i såväl staden, stadsnära områden som på landsbygden. Ett rikt kulturliv och stort idrottsutbud, en mångfald av förskolor, skolor och äldreomsorg är andra viktiga komponenter för moderna människor.

För att nå dit måste politikerna fokusera på kommunens tillväxt och se till att bli attraktiva för nya företagsetableringar, stötta befintliga företag och bygga bostadsrätter och hyresrätter på de mest attraktiva platser som kommunen har att erbjuda. Men även prioritera en snabb och kvalitativ service till medborgarna.

Moderaterna försöker därför påverka den styrande majoriteten att satsa på Piteås framtid. Bland annat tycker vi att kommunen bör frigöra attraktiva områden för bostadsrätter och hyresrätter, exempelvis längs med stranden vid Norrstrandsbadet, vilket skulle lämpa sig ypperligt för fina lägenheter med promenadavstånd in till stan.

Kanske rent av bli en ny stadsdel med ett attraktivt äldreboende, förskola med mera?

Kommunen måste ligga i framkant och se till att detaljplanen tillåter bostäder där folk vill bo och bjuda in byggherrar att bygga – inte bara sitta och vänta på att någon ställer frågan. Kommunen måste vara proaktiv när det gäller samhällsbygget.

Detta är en av de många saker som vi Moderater vill satsa på de kommande åren, då vi tycker att det är alldeles för låg fart och fel fokus på den svaga majoritetskonstellationen i kommunen just nu.