En 26 maj i år är det val till Europaparlamentet. Trots att EU-valet kan kännas avlägset så är det av stor vikt för Sveriges politiska arbete, inte minst i klimatfrågorna.

EU har också stor betydelse för det lokala arbetet i Norrbotten. Genom europeiskt samarbete blir Piteås klimatarbete en del av den gröna omställningen i Europa.

EU-samarbetet har varit framgångsrikt för demokrati, fred och ekonomisk tillväxt i Europa. Fortsättningsvis är EU också ett av våra främsta verktyg för att lösa klimatfrågan.

Artikelbild

Med på rundresan var Anton Li Nilsson, ordförande (C) Piteå, Hans Öhlund styrelseledamot (C) Piteå, Emma Wiener, tredjenamn på C-listan till EU-valet och Nils-Olov Lindfors, regionråd och ordförande (C) Norrbotten.

Den kommande mandatperioden i Europaparlamentet kommer bli avgörande för vilken riktigt Europas klimatarbete tar de närmaste åren.

Vi i Centerpartiet ser att Norrbotten har stor potential att bidra till EU:s klimatarbete.

Då 72 procent av Europas energi fortfarande är fossil är det tydligt att klimatfrågan är en energifråga. För att minska koldioxidutsläppen i Europa så behövs ett tydligt energisamarbete de kommande åren.

Med ett fungerande energisamarbete så blir de lokala klimatåtgärder som genomförs i Norrbotten också en viktig del i Europas klimatarbete. Vi måste därför ta vara på chansen att samarbeta för att stärka Europas klimatarbete.

Tack vare EU-samarbete blir de åtgärder och den forskning som görs i Piteå också lösningar på EU-nivå. I tisdags så besökte Centerpartiets tredjenamn på EU-vallistan, Emma Wiesner, Piteå för att ta del av den senaste forskningen inom biodrivmedel och förnybar energi.

För Emma som driver en valkampanj med fokus på klimatfrågan, blev Piteå ett självklart val.

Här sker forskning i framkant vad gäller skogens möjligheter och utvecklingen mot att hitta nya material och drivmedel. I Piteå växer cirkulär och biobaserad ekonom på riktigt. Forskningsprojektet inom GreenFuel och SunPines exempel är ett tydligt exempel att Sverige är världsledande forskningen.

Om energisamarbetet utvidgas på EU-nivå så blir också Piteås energilösningar en del av EU:s klimatpolitik. Men då krävs mer samarbete inom energifrågan.

Under Emmas vistelse i Piteå besökte vi även vindkraftparken i Markbygden. Vi i Centerpartiet vill att mer fokus läggs på att skapa en gemensam energimarknad. När vi samarbetar inom energiområdet och ser till att energi kan flöda fritt mellan Europas länder använder vi energi effektivare och kan bättre nyttja förnybara energikällor.

Vindkraften nyttjas där det möjligt, vattenkraften från Sverige och Norge och solceller runt om i Europa.

Istället för 28 energimarknader, bör vi samlas kring en gemensam energimarknad. Detta är dock inte fallet i dag då många länder inte kan skicka el mellan varandra. Europa har en lång väg att gå för att få till ett fungerande energisamarbete.

Vi ser även stor potential för Norrbotten att bidra i klimatarbetet vad gäller bioenergi och annan produktion av förnybar energi.

Skogsindustrin i Norrbotten skapar inte bara jobb och arbetsmöjligheter, utan bidrar också till restprodukter från skogsbruket som kan nyttjas för att skapa nya drivmedel.

Att Sverige har ett hållbart skogsbruk skapar klimatnytta för hela Europa. Skogens roll är central och vi måste värna om och utveckla det svenska skogsbruket.

Vi i Centerpartiet har en tydlig vision att jobba för ett grönare Norrbotten, ett grönare Sverige och ett grönare Europa.

Lokalpolitiken och utvecklingen i Norrbotten hänger samman med Europas klimatarbete. EU-valet får därför stor betydelse för vilken utveckling vi kommer se framöver både lokalt och internationellt!