Vi i Moderaterna kan skriva under till 100 procent på det som skrevs i debattartikeln. Jag vet att även våra vänner i Allians för Piteå tycker på samma sätt. Man kan inte nog mycket understryka att grunden till en bra och fungerande välfärd, idag och i framtiden, är att vi har massor med välmående företag i Sverige, Norrbotten och Piteå. Utan företag och dess anställda så får kommuner och regioner inte några intäkter som sedan kan användas till skolverksamhet, äldreomsorg, sjukvård och annat i vår gemensamma välfärd.

MED ANLEDNING AV: ”Företagarfrågor borde dominera valet”

Det är högst förvånande att det saknas en sån insikt hos majoritetspartierna och att företagstänk inte genomsyrar vartenda beslut som fattas i kommunen. I Piteå finns inte ens en uttalad aktuell näringslivsstrategi utan den har klumpats ihop med mångfald och andra saker. Inga tydliga mål är uppsatta, som borde driva näringslivsenheten framåt. Det visar tydligt på hur dagens majoritetspartier i Piteå prioriterar. Detta kommer vi att ändra på om vi får makten i Piteå tillsammans med Allians för Piteå.

För oss är det självklart med ett rikt och blomstrande näringsliv och ett positivt företagsklimat – för oss är det självklart därför att vi vill skapa en väl fungerande och kvalitativ välfärd såsom skola, vård och omsorg i ett Piteå för alla hoppfulla.

Håkan Johansson (M)

Gruppledare Moderaterna Piteå