6 000 nya fall av tarmcancer upptäcks varje år. De flesta patienter kan opereras och leva vidare sina liv om cancern upptäcks tidigt. Det är därför vi driver på att alla svenskar ska erbjudas provtagning för att kontrollera sina tarmar. Idag erbjuds tarmcancer-screening enbart i Stockholm och på Gotland, där män och kvinnor 60-69 år automatiskt kallas för provtagning. Stockholmarna har kunnat testats sedan 2008, medan de övriga landstingen fortsätter sina utredningar i frågan.

Men det är framför allt för dem med spridd tarmcancer som lotterivården börjar.

Låt oss jämföra med den näst vanligaste cancerformen – bröstcancer.

Här kallas kvinnor i hela Sverige till mammografi sedan många år. Vid spridd bröstcancer görs rutinmässigt i hela landet ett gentest av tumören och utifrån resultatet väljs den behandling som ger störst chans till överlevnad.

.

"I andra länder är testet sedan många år rutin direkt vid diagnos"

.

Även för patienter med spridd tarmcancer finns sedan 2013 ett gentest som identifierar om tumören är muterad i RAS-genen eller inte. Testresultatet indikerar vilken typ av behandling som patienten ska ha. En person som inte har mutation i RAS genen kan få en specifik målstyrd behandling i kombination med cellgifter. Cirka 50 procent av patienter med spridd tarmcancer är lämpade för denna typ av behandling, och som enligt flera vetenskapliga studier ökar möjligheten till en betydligt längre överlevnad.

Men testet används inte direkt vid diagnos mer än på ett fåtal sjukhus i Sverige. För 90 procent av patienter med spridd tarmcancer görs inte denna RAS-testning inför första behandlingen.

Flera av våra medlemmar vittnar om att de själva eller deras närstående fortfarande lever tack vare att man gentestade deras tumör och att de då fick korrekt behandling.

I andra länder är testet sedan många år rutin direkt vid diagnos.

Hur kan det tillåtas i Sverige att sjukvården inte använder sådant som forskats fram och är godkänt av läkemedelsmyndigheterna och används i övriga EU?

Ansvarig läkarorganisation, Gastro Onkologisk Förening (GOF), har offentligt sagt att det är skandal att RAS-test vid spridd tarmcancer inte görs direkt vid diagnos och att det nu MÅSTE införas. Senast i en debatt i Almedalen med oss sommaren 2017. Men inget har hänt.

Om inte ens ansvarig läkarorganisation orkar bry sig, vem ska då föra patienternas talan?

Bo Karlsson

förbundsordförande ILCO Tarm-uro- och stomiförbundet