Dessutom har vi på allt fler platser en god täckning för mobilt bredband via mobilnäten. Men det finns ett antal hushåll och företag som fortfarande inte nås av fiber eller bra mobiltäckning.

Det handlar om de som bor otillgängligt till eller av andra skäl bor där det är dålig täckning. För många räcker det med att byta till en annan mobiloperatör. Men när inte heller det går så kommer nu en garanti från regeringen som gör att alla kommer att kunna få en miniminivå på tillgång till internet.

.

"I ett modernt Sverige måste möjligheten att ta del av nyheter, sköta sina ärenden och få samhällsservice vara en självklarhet"

.

Från och med den 1 mars kommer dessa hushåll och företag få rätt till ett stöd som gör att ingen behöver betala mer än 5 000 kronor för att ansluta till en uppkoppling på minst 10 Mbit/s. Det motsvarar inte alls den hastighet som bredband och fiber möjliggör men det gör att man kan titta på SVT Play, sköta sina företagsärenden och myndighetskontakter och prata med vänner och familj på Skype.

Man söker stödet från Post och telestyrelsen. Staten kan då gå in och betala kostnaden utöver 5000 kronor och upp till maximalt 400 000 kronor för att få till en lösning i det enskilda fallet. Det kan handla om att det krävs tekniska lösningar som är dyrare och kräver extra insatser.

Regeringens internetgaranti innebär att företagare och boende i glesbygd för första gången kan känna sig trygga i att staten garanterar en fungerande anslutning till internet. I ett modernt Sverige måste möjligheten att ta del av nyheter, sköta sina ärenden och få samhällsservice vara en självklarhet.

Som grönt statsråd är jag är glad och stolt över att kunna införa denna statliga internetgaranti. Man ska kunna bo var som helst i Sverige och ändå få del av den nya tekniken och de tjänster som erbjuds.