Det är positivt att Skogsstyrelsen så tydligt lyfter fram en trygg äganderätt som grund för att kunna bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk.

Men som skogsägare önskar vi att myndigheten visar respekt för äganderätten i sin myndighetsutövning och inte genom ord i en debattartikel.

.

Med anledning av: Debattartikeln ”Skogsstyrelsen: Vi respekterar äganderätten”

.

När Skogsstyrelsen i mitten av 1990 talet började inventera och registrera nyckelbiotoper på privata skogsägares fastigheter sa man att det skulle var små områden.

Tyvärr är vi många skogsägare i norra Sverige, som fått se en stor andel av våra skogsfastigheter omvandlas till nyckelbiotoper utan att få ersättning.

Nyckelbiotoper har blivit ett kostnadseffektivt sätt för myndigheterna att skydda skog på. Om vi skogsägare ska ha förtroende för Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper måste vår kunskap om områdena tas tillvara och det måste vara självklart att ersättning utgår när områden klassas som nyckelbiotop.

Skogsstyrelsen nämner inte heller i sin debattartikel att skogsägare som nekas tillstånd att avverka i fjällnära skog, nu tvingas stämma staten i domstol eftersom myndigheterna inte anser att skogsägare som nekas avverkning ska få ersättning.

Vi skogsägare anser att detta är ett bevis för att den grundlagsskyddade äganderätten inte respekteras. Skogsstyrelsen har därför en hel del att bevisa för oss skogsägare om vi ska ta myndighetens ord på allvar. Skogsstyrelsen måste i handling visa respekt för äganderätten.

Lars Ivar Pettersson

Piteå-Älvsbyn skogsbruksområde

Erja Tallus

Luleå älvdal skogsbruksområde

Gunilla Lindström

Råneå skogsbruksområde