Insändare 26:e maj går Europa till valurnorna. Det är ett val där mycket står på spel. Ska EU bli en federation där allt mer makt koncentreras i Bryssel eller ska EU göra det EU är bäst på, men lämna makten nära människan?

För Moderaterna är svaret givet. Bara gränsöverskridande frågor ska hanteras i Bryssel.

EU är bra för Sverige och vi tror på europeiskt samarbete. Samtidigt finns det mycket som inte fungerar tillräckligt bra - och politiker i Bryssel ägnar sig alldeles för ofta åt saker de inte borde.

EU behöver fokusera på rätt saker.

Vi vill prioritera handel och ekonomisk tillväxt. EU-samarbetet är också vår bästa plattform för att lösa gränsöverskridande problem såsom brottslighet, okontrollerad invandring och klimatutsläpp.

Riktiga jobb - inte mer byråkrati. Regelbördan för svenska företagare ska minska, så att de kan fokusera på att utvecklas, växa och skapa välstånd.

På EU-marknaden ska det råda rättvis konkurrens, handelshinder ska rivas och Sverige ta ledarskap för frihandel.

Koll på Europas gränser. Invandringen behöver bli mer kontrollerad och förutsägbar. Den yttre gränsen ska stärkas. Rätten till asyl ska prövas vid EU:s yttre gräns. Sverige kan inte ta ett för stort ansvar för invandringen till Europa.

Hej då, stöldligor! Den fria rörligheten ska inte gälla för kriminella. EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas och nekas återinresa. Vi sätter stopp för internationella stöldligor.

Vi gör Sverige tryggare. Gränsöverskridande brottslighet kräver ökat samarbete. Den europeiska polisbyrån Europol ska få mer resurser och befogenheter, tullen ska få kraftfulla verktyg och säkerhetstjänsterna ska samarbeta mer för att stoppa och lagföra terrorister.

Kärnkraft är klimatsmart.

Vi vill dubbla EU:s satsningar på kärnkraftsforskning, öka energiexporten och ta fram en EU-gemensam standard för ny kärnkraft. Europa behöver mer klimatsmart el – i stället för smutsig kolkraft och rysk gas.

Moderaterna är ett borgerligt parti att lita på. Vi är den tydligaste rösten för frihandel, företagande och samarbete - och en vakthund mot överstatlighet och byråkrati. Den 26:e maj är valet ditt.