Kristdemokraterna går till val på ett välfärdslöfte – vi prioriterar vården, äldre och tryggheten. Ett av de löften vi ger är att du ska få en god vård när du blir sjuk. Chansen att överleva en svår diagnos skiftar beroende på var du bor. Så kan vi inte ha det!

För en bra och jämlik vård kommer vi att både satsa mer pengar på vården och förändra arbetssätt och organisation så att vi får mer vård för pengarna. Bara så kan vi ärligt säga att vi sätter patienten i centrum.

Dagens 156 år gamla sjukvårdsorganisation med 21 olika landsting/regioner är föråldrad och skapar en ojämlik vård. Vi kristdemokrater vill därför avskaffa deras ansvar för hela sjukvården. Låt staten ta över styrningen. Ingen ska drabbas av sämre vård för att man bor i ett visst landsting.

Vi vill även återinföra en förbättrad kömiljard så att alla kan få god vårt i tid. När Kristdemokraterna var ansvariga för Socialdepartementet kapade vi Göran Perssons långa vårdköer. Då, 2006, kapade vi Göran Perssons 130 000 personer i kö för besök hos specialist eller operation under längre tid än de 90 dagar som lagen tillåter. Genom kömiljarden kortade vi S-regeringens vårdköer med nästan 75 procent. Sedan Stefan Löfven tog bort kömiljarden har köerna fördubblats igen. Nu står mer än 86 000 personer i vårdkö. Det är fler personer än som bor i hela Piteå älvdal.

Människor som söker vård är i en utsatt situation och ska inte behöva känna oro över att få god vård i rimlig tid. Vi vill förbättra vården genom att även införa en vårdplatsgaranti, minska överbeläggningar, öka antalet vårdplatser och stärka primärvården. Sammanlagt avsätter vi 28 miljarder kronor mer än regeringen på vård och omsorg. Man ska få träffa den man behöver inom sjukvården inom ett dygn. Alla ska ha en fast läkarkontakt och det ska finnas fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler.

Du ska kunna lita på vården – oavsett var i landet du bor.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdspolitisk talesperson

Helén Lindbäck (KD), gruppledare Piteå och på fjärde plats regionlistan